KLIK HIER
VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

ANEKDOTES EN ANDERE VERHALEN

Plus beschrijvingen van inzichten en ervaringen

CLICK HERE FOR THE PARENT HOMEPAGE

"Lezen is een must, maar schrijven is een kunst". Wat doet mensen er naar verlangen om te willen gaan lezen? Mogelijk omdat men niet alleen nieuwsgierig is naar de belevenissen en inzichten van andere mensen, maar ook omdat men er simpelweg van geniet om te lezen. Maar wat doet weer andere mensen er dan naar verlangen om te gaan schrijven. Mogelijk omdat zij er van genieten om aan andere mensen de eigen hersenspinsels en gedachten te laten weten. En wellicht ook om er als schrijver achter te komen hoe die hersenspinsels en gedachten in geschreven tekst al schrijvend verwoord gaan worden. Een schrijver schijft graag, maar een schrijver leest ook graag. Voor een schrijver is het dan ook dubbel genieten van een geschreven tekst. Mogelijk weet u als lezer hier ook waardering voor op te brengen.

Als u met de muiswijzer naar de links in een van de onderstaande tekstfragmenten gaat en daar op klikt, komt er steeds een tekst naar voren die als een column kan worden beschouwd. De links waarop men met de linker muisknop dient te klikken, zijn in onderstaande tekstfragmenten (chunks) in eerste instantie "rood" weergegeven en na eenmaal aanklikken "groen".

BIJZONDERE LETTERCOMBINATIES
Door een combinatie van letters heeft men soms heel bijzondere klanken kunnen weergeven.

EEN AMUSANTE GASTE
Soms maakt een bepaalde gebeurtenis zoveel positieve emoties bij mensen los, dat deze hen tot tranen toe weet te beroeren.

DANSGASTEN
De leuke en belangrijke ervaringen die het uitnodigen van buitenlandse dansers voor mensen in de eigen entourage kunnen hebben.

MUZIKANTEN
Niet voor iedereen is in de jeugd de perceptie van het optreden van muzikanten een onverdeeld genoegen geweest.

GASTVRIJHEID
In allerlei verschillende situaties is het van groot belang dat men eventuele gasten een uitermate gastvrij welkom aanbiedt.

INTENSIEVE CONTACTEN
Wanneer men door het beroep dat men uitoefent met andere mensen in nauw contact komt, is dat een bijzonder fijne ervaring.

BEGROETINGEN
Mensen uit de verschillende bevolkingsgroepen gebruiken heel verschillende groeten om elkaar te begroeten.

GRAPPENMAKERS
Er is een verschil tussen de grappen van mannen en die van vrouwen. Vooral in die zin dat die van vrouwen minder storend zijn.

ETENSPLAISANTERIËN
Een aantal grappige voorvallen die zich tijdens etenssituaties voordeden met onze gasten en met onze oppaskinderen.

VREEMDE VERLEIDINGSKUNSTEN
"Het zijn bijzonder rare gasten": die mensen die stoken in een bestaande relatie tussen een man en een vrouw.

SNEUE MANNEN
Mannen die moeite hebben met het opdoen, of doen voortzetten, van een relatie, worden 'sneue mannen' genoemd.

STENEN GOOIEN
Zowel de manspersonen bij de mensen als wel de mannetjes bij de chimpansees blijken uit grote woede wel over te gaan tot het gooien met stenen.

GILLENDE MEIDEN
Jonge meisjes blijken bij tijd en wijle van enthousiasme niet alleen hard te gaan gillen, maar soms ook flauw te gaan vallen.

UNE FRANÇAISE
Wat een toeval dat ik haar daar tegenkwam en dat zij mij na zovele jaren ook nog eens herkende.

PARFUMGEBRUIK
Merkwaardigerwijs heeft enkele eeuwen terug het gebruik van parfum in Frankrijk een grote rol gespeeld in de persoonlijke hygiëne.

KEUZES MAKEN
De vraag is welke strategie men het beste zou kunnen gaan aanhouden om de vele keuzes, die men in het leven moet maken, te vergemakkelijken.

INSCHATTINGSFOUTEN
Als mensen een inschatting maken over de kans waarop een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, maken zij daarbij vaak denkfouten.

EEN OPVOEDENDE TIK
Het grote risico van het uitdelen van een opvoedende tik aan kinderen.

ZORGZAAMHEID VADERS
Mannen die zich behulpzaam en zorgzaam gedragen, beïnvloeden het gedrag van hun zonen op positieve wijze.

HET LEVEN VAN DE ONVRIJE MENSEN
Het wijdverbreide en mensonterende misbruik wat eeuwenlang rondom op de wereld van de onvrije mensen is gemaakt.

HET AFGRIJZENDE VERHAAL
De hartverscheurende, massale kinderroof in Australië, die decennialang heeft geduurd.

HONGER IN DE WERELD
Via de nieuwsmedia komt men nog veel te vaak te horen van mensen die nog echt met honger hebben te kampen.

BROODKAPJES
Vreemd genoeg is er bij sommige mensen een merkwaardige tegenzin aanwezig tot het eten van de eindsnedes van het brood.

KIESKEURIGHEID
Men zou zeggen van wel, maar kieskeurigheid bij het eten is niet altijd even slecht.

EENEIIGE MEERLINGEN
Op het aanvechtbare uitgangspunt dat eeneiige meerlingen erfelijk identiek zijn, is veel onderzoek gebaseerd.

ONEINDIGHEID
Hoe confronterend het begrip oneindigheid ook al reeds voor een kleuter kan zijn.

SNELLER DAN DE LICHTSNELHEID
Voor fysici lijkt er geen twijfel aan te bestaan: "de snelheid van het licht is niet langer de hoogst bestaanbare snelheid".

DONKERE MATERIE
In de ruimte moet er een soort van mysterieuze materie aanwezig zijn, een materie die men donkere materie noemt.

ONGEMERKT OP HET HORLOGE KIJKEN
Hoe kan men voor het waarnemen van de tijd op het horloge kijken zonder dat andere mensen dat merken?

UITADEMEN
Merkwaardig toch dat men iets zo wezenlijks als uitademen op zekere wijze ook verkeerd kan doen.

WRATTEN
Het weghalen van wratten is geen kattenpis en het levert soms groot gevaar op.

WOEKERAAR
De goed bedoelde raad luidde: Ga in je leven niet teveel "de Sinterklaas uithangen".

ATOOMBOUW
Een gevoel van verbijstering tijdens een scheikundelesje over de bouw van de atomen.

ELEKTRODIALYSE
Het sneeuwbaleffect van een stage bij een zuivelfabriek, op de afdeling weiontzouting.

ONTZOUTEN
Als men in staat is om het zout uit bepaalde vloeistoffen te verwijderen, kan men zeer waardevolle producten krijgen.

EMANCIPATIE
Hoe in zeer korte tijd het "een vreemd woord" een zeer bekend woord kan worden.

KOORTS
Wat is het belang van koorts voor het vergroten van de kans op het voorkomen van een enge ziekte?

HARD SLAPEN
Door diens bijzondere uitspraak kan men te weten komen wat een kind begrijpt van "de slaap".

SNURKEN
Om van zijn nachtelijke gesnurk af te komen deed hij in het geniep iedere avond trouw zijn oefeningen.

CALCULATOR
Hij rekent sneller dan een calculator, zeiden die andere kinderen tegen mij.

HET GEBRUIK VAN DE GSM
De gewoonte om frequent gebruik te maken van de mobiele telefoon is wetenschappelijk een intrigerend gegeven.

EEN GLADDE DERRIÈRE
De stof van de broek welke men draagt, moet wél voldoende glijweerstand bieden om stabiel te kunnen blijven zitten.

UIT DE BROEK
In Friesland en in West-Friesland komt de uitdrukking 'uit de broek gaan' voor, nl. bij het aanduiden van bepaalde lichaamsfuncties.

DE PRIKKEL
"De Prikkel" is een hoofdmassage-apparaat van verrassende eenvoud en met een verrassende uitwerking.

DUTCH WIFE
Met de term "a Dutch wife" duidt men in het Engelse taalgebied op een goeling, of rolkussen.

MENINGSVERANDERING
Als men wil dat iemand van mening of van standpunt verandert, zal dat in zeer bepaalde gevallen erg tegenvallen.

ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN
Hoe groot het aantal problemen ook is, toch bestaan er veel meer oplossingen dan men aan problemen kan bedenken.

REDENATIES
Door een vraag over de slaapplaats van apen bemerkt men hoe op een bepaald soort vragen een antwoord is te verkrijgen.

MIJMERINGEN
Als wij als mensen ergens eens rustig over gaan zitten nadenken, zullen wij allerlei interessante invallen kunnen krijgen.

RODDELEN
Het is een algemeen verondersteld gegeven dat vrouwen erg roddelen. Maar als dat werkelijk zo is, wat is dan de reden daarvoor?

SNODE VROUWEN
De confrontatie van mannen met kwaadwillende vrouwen, kan die mannen figuurlijk gesproken flink uit het lood brengen.

ROEPTOETEREN
Iemand die grote groepen mensen wil gaan toespreken, kan voor geluidsversterking gebruikmaken van een roeptoeter.

FOREIGN ACCENT SYNDROOM
Het syndroom waarbij mensen heel plotseling met een geheel ander accent lijken te spreken .

DROOMDENKEN
Tijdens een bepaalde slaapfase kan men door te gaan droomdenken, tot verrassend nieuwe inzichten komen.

CONSEQUENT LOGISCH REDENEREN
Tijdens het werk en in het dagelijks leven is het van belang om een logische wijze van redeneren aan te houden.

SLIMME PLANTAARDIGE ORGANISMEN
Verwondering over het bijzonder pientere vermogen waarover planten blijken te beschikken.

SLIMME MENSELIJKE CELLEN
Hoe het mogelijk zou kunnen zijn dat ons verstand vanuit de hersencellen tot volledige wasdom is gekomen.

SCHERPZINNIGHEID
Mensen met een bijzondere goochemheid blinken vaak uit op een aantal specifieke vakgebieden. Hun sagaciteit is groot!

EINSTEIN
Aan de basis van de ontdekkingen van Einstein stond mogelijk kennis uit de oudheid over de sterrenhemel.

HET OUDE KIP-EN-EI-ENIGMA
Hoe kan ooit het eerste kippenkuiken uit het eerste kippenei zijn voortgekomen? Voilá: het dilemma van de kip en het ei'.

EEN PRINSES
Kinderen die door hun ouders "over het paard zijn getild", raken hun typerende gedrag maar moeilijk kwijt.

VELERLEI INTERPRETATIEMOGELIJKHEDEN
Het is een curieuze eigenschap van de taal, dat een zin soms voor meer dan één enkele uitleg vatbaar is.

TEKSTCORRECTIE
Vreemd genoeg kunnen mensen gemakkelijker de geschreven tekst van iemand anders corrigeren, dan die van zichzelf.

TAALVERWARRING
Eenmaal verkeerd vertaalde woorden, of begrippen, zullen zeer lang tot grote taalverwarring kunnen leiden.

TAALVERWERKING
Sommige mensen zullen de taal op een heel andere wijze interpreteren, als waarop dit normaal gebruikelijk is.

TAALWEETJES
Een aantal interessante weetjes over het taalgebruik van mensen in Nederland en in de ons omringende landen.

SPREEKWOORDEN EN GEZEGDES
De toepassing van spreekwoorden en gezegdes in de taal doet het taalgebruik van mensen veraangenamen .

WOORDDENKEN VERSUS BEELDDENKEN
Verreweg de meeste mensen zijn woorddenkers. Eén op de 20 mensen denken echter niet in woorden, maar in beelden.

HET ONKIEZE GEBRUIK VAN DE TAAL
Als iemand een aanstootgevende wijze van spraakgebruik heeft, kan dat de andere mensen in zijn omgeving storen.

BIJNAMEN
De vervelende gewoonte van sommige mensen om bijnamen aan andere mensen te geven, lijkt flink op zijn retour te zijn.

MARTELEN
Als men er goed bij stil staat, is gemarteld worden wel één van de allerergste zaken die men als mens kan meemaken.

KRIJGSGEVANGEN GEMAAKTE MENSEN
In de moderne oorlogsvoering is het van belang om te trachten anders te denken over de omgang met krijgsgevangenen.

HULPVAARDIGHEID
Mensen die behulpzaam willen zijn, kunnen in de valkuil trappen dat zij hun hulp niet acceptabel genoeg naar voren brengen.

MENSENKENNERS
Is het werkelijk mogelijk om mensen, door veel mensenkennis, goed te leren kennen? Of is dat slechts een idee-fixe?

BROERS EN ZUSSEN
De psychische overeenkomst tussen broers en zussen blijkt veel minder groot te zijn dan men over het algemeen verwacht.

MENSEN INSCHATTEN
In tegenstelling tot het vermogen om mensen goed te leren kennen, is het goed leren inschatten van mensen eenvoudig.

EMPATHISCH AANVOELEN
Het vermogen van mensen om andere mensen te kunnen aanvoelen, staat bekend als het vermogen tot empathisch aanvoelen.

MENSENKUDDES
Als mensen, net als de zoogdieren, echt in kuddes leven, zal men ook mensen als kuddedieren moeten gaan beschouwen.

OVERDENKINGEN
Hoe een stroomstoring leidde tot gedachtes over herinneringen aan de fijne belevenissen in de kindertijd.

STROOMUITVAL
Op ons ouderlijk bedrijf konden wij geen last krijgen van stroomuitval, omdat wij in het geheel geen aansluiting hadden op het elektriciteitsnet.

OPPERVLAKKIGE MENINGSVORMING
In democratisch georganiseerde samenlevingen is oppervlakkige meningsvorming onder de kiezers een zeer giftig fenomeen.

VERSTORING VAN DE DEMOCRATIE
Hoe kan een democratie weerstand bieden tegen allerlei vormen van kortzichtigheid; onwetendheid en opportinisme?

MILITAIRE DIENSTPLICHT
De inzichten die men opdoet tijdens het vervullen van de militaire dienstplicht heten waardevolle levenslessen te zijn.

TOILETGEBRUIKEN
De usance waarop mannen het toilet gebruiken, is in de ogen van vele vrouwen een bijzonder irritante manier van doen.

DOUCHEN
De wijze van lichaamsreiniging door het nemen van een regendouche, in tegenstelling tot het nemen van een ordinair stortbad.

VROUWEN t.o.v. MANNEN
Als men vrouwen in hun perspectief tot mannen plaatst, moet men ook mannen in hun perspectief tot vrouwen plaatsen.

VROUWELIJKHEDEN
Vrouwen hebben doorgaans niet de gewoonte hun blik in gezelschap af te wenden van de vrouwelijke intimiteit.

VERSIEREN VAN EEN PARTNER
De pogingen van mensen tot het verkrijgen van een liefdesrelatie, is van een banale menselijke importantie.

LIAISON
Het aangaan van een verhouding tussen een stel mensen die maar al te duidelijk op liefde is gestoeld.

ZIEKTE TIJDENS LANGDURENDE RELATIES TUSSEN MANNEN EN VROUWEN
Ook stoere mannen zijn wel eens ziek, maar vele partners van mannen hebben moeite met het accepteren van dat gegeven.

LEVENSVERMAAK OP OUDERE LEEFTIJD
Het is vanzelfsprekend uitermate belangrijk dat men nog heel veel mogelijkheden tot vermaak op bejaarde leeftijd heeft.

HUWELIJKSE VRIJHEID
Als de huwelijkse verbondenheid in huwelijkse vrijheid dreigt te gaan ontaarden, zal het huwelijk ongewild gevaar gaan lopen.

HUWELIJKSGELUK
Voor een lang en gelukkig huwelijk, of een lange en gelukkige relatie, is minder geluk nodig dan men misschien denkt.

GELUKZALIGHEID
Voor het ervaren van een geluksgevoel zijn een flink aantal weetjes over het ervaren van geluk opgesteld .

MEDISCHE SPECIALISATIE
Hoe de gangbare werkwijze in de medische sector een snelle genezing in de weg kan staan.

SLAAPTEKORT
Het is in verband met de veiligheid in de auto van groot belang om geen groot gemis aan slaap op te gaan lopen.

AUTOVERLICHTING OVERDAG
Als men de gewoonte heeft om overdag de koplampen van de auto aan te doen, scheelt dat allicht in het aantal ongelukken.

HET GROTE GEVAAR VAN MIST
Voor het verkeer op de weg zijn mistige weersomstandigheden een groot, maar wel min of meer vermijdbaar, gevaar.

MISTPOEFFERS
De nog niet goed te duiden mysterieuze knallen, tijdens mistige weersomstandigheden, staan bekend als mistpoeffers.

SNEEUWBANKEN
Als er zich op de weg hoge sneeuwbanken vóórdoen, kan de situatie voor automobilisten algauw zeer gevaarlijk worden.

LICHAAMSBEWEGING
Het verkrijgen van voldoende lichaamsbeweging is van eminent belang voor de geestelijke en de lichamelijke gezondheid.

VERZAMELWOEDE
De achtergrond van de neiging om allerhande spullen in overmaat om zich heen te verzamelen, is niet eenzijdig te duiden.

FIETSHOUDING
Voor de fietssnelheid maakt het nogal verschil welke lichaamshouding op de fiets door de betreffende fietser is aangenomen.

VROUWELIJKE RIJSTIJL
Na veelvuldige observaties lijkt het erop dat vrouwen vaak een andere rijstijl hebben dan de meeste mannen.

VROUWEN OP AFBEELDINGEN
Er is sprake van een discriminerende oververtegenwoordiging van vrouwen op foto's en andere afbeeldingen.

VAARDIGHEDEN
Zinvolle feitjes over lichamelijke vaardigheid bij het uitvoeren van allerhande verschillende nuttige verrichtingen.

VLIEG IN DE TOILETPOT
In de toiletpot van sommige toiletten kan overduidelijk een dikke vlieg worden waargenomen.

HALLUCINATIE
Het doen van waarnemingen, zonder informatie uit de zintuigen te krijgen. Maar daarentegen puur en alleen vanuit de hersenen.

HET STUREN EN BENUTTEN VAN DROMEN
Door er op een doordachte wijze mee om te gaan, kan men profiteren van het feit dat men droomt, tijdens de slaap.

STORENDE GELUIDEN
Als men in de omgeving waarin men verblijft geluiden hoort die men niet wil horen, kan dat als erg onaangenaam worden ervaren.

LAWAAIERIGE BUREN
Soms hoort men niet alleen bestaande geluiden, maar soms ook wel eens geluiden van duidelijk imaginaire aard.

GEHOORSHALLUCINATIE
De onjuiste waarneming van het rinkelen van de huisbel kan de nodige verwarring veroorzaken.

ZONDER WETEN WETEN
Voor ál de mensen aan wie manifestaties van verschijningen verschijnen is het goed te weten hoe men spoken kan verjagen.

HELDERZIENDHEID
In hoeverre is het mogelijk om het fenomeen wat bekend staat met het begrip 'helderziendheid', enigzins te kunnen bevatten.

STEMMEN HOREN
'Stemmen horen' is een verschijnsel waarbij je mensen hoort spreken, die andere mensen niet kunnen horen spreken.

HET EIGEN GENEZENDE BREIN
De mogelijkheden tot genezing van en door het hart, door de invloed van het brein.

VISUALISATIEKRACHT
Als men van tevoren zich in gedachten een beeld vormt van wat men wil gaan doen, lukt het uitvoeren daarvan veel beter.

IDEOMOTORISCH EFFECT
Het is een psychologisch fenomeen, dat mensen spierbewegingen maken nadat ze deze onbewust bij anderen hebben waargenomen.

HET PLACEBO-EFFECT
Het zogenaamde "witte jassen-effect" wordt onder medici ook wel het placebo-effect genoemd.

HET HORMOON OXYTOCINE
De wonderlijke werking van het zg. knuffelhormoon "oxytocine" bij vrouwelijke zoogdieren, zoals de mens.

HET ONTSTAAN VAN SINTERKLAAS
Omdat het een traditie is geworden, zullen weinig mensen nog stilstaan bij het ontstaan van het personage van Sinterklaas.

SINTERKLAASFEEST
Het feest van Sinterklaas en Zwarte Piet is een kinderfeest met een nuttig effect op de geestelijke gezondheid van volwassenen.

HET CELIBAAT
De aan priesters opgelegde celibataire wijze van leven is mogelijk ooit uit zeer goede bedoelingen ontstaan.

HET DERDE OOG
Als er een verband bestaat tussen het derde oog en het bewustzijn van mensen, is dat op zijn minst opmerkelijk.

HET ORAKEL
Is er in de huidige tijd ook iets bekend van een verschijnsel dat vergelijkbaar is met de orakelkunst uit vroegere dagen?

HET FENOMEEN VAN DE BANDRECORDERSTEMMEN
Zijn het werkelijk stemmen van de geest van overleden mensen? Of beeldt men zich dat alleen maar in?

HET SPIRITISME
De pogingen om contact met geesten te maken, zijn werkelijk niet altijd geheel van gevaar ontbloot.

TELEPATHIE
Is er een vorm van onderlinge gedachtenoverdracht mogelijk tussen het brein van de ene mens en dat van de andere?

EMPATHIE
Omdat het bij empathie slechts gaat om vermoedens over de beleving van andere mensen, is het niet erg omstreden.

KAUWEN OF KAUWTJES
De grote zwarte vogels, die bekend staan als kauwen, of als kauwtjes, kunnen flink wat overlast veroorzaken voor mensen.

VLIEGENDE MUIZEN
Kunnen muizen vliegen? Ja zeker, sommige muizen kunnen beslist vliegen. Alhoewel het dan meer fladderen is dan vliegen.

DE REDDING VOOR EEN JONGE EEND
De gelukkige afloop van de lotgevallen van een jong kuikentje van een eend, dat plots de dood voor ogen zag.

KARAKTER
De combinatie van van vaste innerlijke eigenschappen of karaktertrekken van een persoon noemt men het karakter.

KARAKTEROLOGIE
De beoordeling van het karakter van iemand wordt beïnvloedt door de omstandigheden waaronder die beoordeling plaatsvindt.

FOUILLEREN
Ze had zich vanzelfsprekend, tijdens de inspectie door de douanier, om die speciale reden ontzettend geschaamd.

HUISVREDEBREUK
Voorvallen van wederrechterlijke binnendringing of oponthoud in andermans woning.

HOOGTEVREES
Als mensen een bepaalde vorm van angst voor hoogtes ervaren, spreekt men van hoogtevrees.

DE AKELIGE VAL VAN EEN KIND
De merkwaardige omstandigheden bij de val van een kind vanaf de derde etage van een flatgebouw.

BEGROETINGEN
Mensen uit verschillende bevolkingsgroepen gebruiken heel verschillende groeten om elkaar te begroeten.

ONDERLINGE ONMIN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN
De redenen voor animositeit tussen groepen van mensen zijn vaak heel plausibel.

EEN SCHOKKEND STERFGEVAL
Een gebeurtenis tijdens een begrafenis, die de aanwezige mensen van schrik de stuipen op het lijf deed jagen.

ZELFDODING
De gruwelijke belevenis van een zelfdoding als ultieme daad van het persoonlijk bestaan.

EEN ANGSTWEKKENDE WAARNEMING
De plotselinge gewaarwording van een afgrijselijke manifestatie, in de duisternis van een pikkedonkere nacht.

EEN MACABERE VRUCHT
De aanschouwing van de geboorte van een een binnenstebuitenkalf, zal menige waarnemer de stuipen op het lijf doen jagen.

VIERENDELEN VAN EEN KALF
Als de geboorte van een kalf niet slaagt, moet men soms het kalf in stukken zagen voordat men het uit de koe kan verwijderen.

RISICOSIGNALERING
Mensen hebben over het algemeen merkwaardig weinig oog voor de eigenlijk altijd wel aanwezige risico's in het leven.

PANIEK
In situaties waarin het leven van mensen in gevaar is , zal eventueel optredende paniek, het denken kunnen gaan belemmeren.

LEVENSGEVAARLIJKE SITUATIES
De confrontatie met situaties waarbij sprake is van doodsgevaar, zou men tot op zekere hoogte uit de weg kunnen gaan.

ONVERKLAARBARE ANGSTEN
Waar komen ze toch vandaan? Die onverklaarbare angsten die niet op meegemaakte ervaringen zijn gebaseerd.

VEILIGHEIDSBELEVING
Voor mensen komt de aantasting van hun gevoel van veiligheid tegenwoordig vooral van binnenuit de groep.

EEN CURIEUZE CASUALITEIT
Als een gebeurtenis zodanig toevallig plaatsvindt als deze zeer uitzonderlijke gebeurtenis , spreekt men van een wonder.

HET VOORSCHOUWEN VAN DE TOEKOMST
Mensen die in het heden de toekomst menen te weten, zullen die toekomst van tevoren moeten kunnen voorschouwen.

TRUCKCHAUFFEUR
Het feit dat onze gemeenschappelijke kennis bij een frontale autobotsing betrokken was geraakt, viel hem in het geheel niet te verwijten .

GELOOFSBEÏNVLOEDING
Om te bereiken dat mensen tot een andere geloofsovertuiging komen, zal men moeten weten hoe dat het beste lukt.

GELOVEN EN WETEN
Het is veel beter om veel geloof in de wetenschap te hebben, dan in de één of andere moeilijk te duiden geloofsovertuiging.

WIJSHEID
Het is erg fijn, en heel vaak gaat het beslist ook samen, namelijk het feit dat men bij het ouder worden, ook veel wijzer wordt.

ERUDIET EN ELOQUENT
De uit het Frans stammende woorden erudiet en eloquent duiden op een talent van mensen waarmee zij zeker hun voordeel kunnen doen.

HOE PRIMITIEF
Hoe was men ooit in staat een bedrijf te runnen zonder het gemak van vele van de huidige gemaksvoorzieningen?

TER ZIELE GAAN
Doodgaan is geen leuk onderwerp, maar als het eenmaal toch gebeurt, is het van belang er eens bij te hebben stilgestaan.

BABY'S EN MANNEN
Het is niet altijd even verstandig om jongens, hetzij mannen, op jonge kinderen te laten passen.

DE BABYBRENGER
De grote vraag is hoe het mogelijk is dat de gedachte eens is ontstaan dat de ooievaar als leverancier van baby's moet worden beschouwd?

WERKTEMPO
Het is niet zozeer de lange arbeidstijd, dan wel de snelheid van werken die fnuikend kan zijn voor de gezondheid van mensen.

VOETBAL SPELEN
Het plezier wat men kan hebben van het spelen van en het kijken naar het voetbalspel, kan vergroot worden door het aanpassen van de spelregels.

ELFSTEDENTOCHT
Het plaatsvinden van de schaatselfstedentocht, is een vermaak waar heel veel menen met verwachtingsvol genoegen naar uitkijken.

SPORTACTIVITEITEN
De voors en tegens van sport en van andere activiteiten, belicht vanuit een breed gezichtsveld.

SPORTPRESTATIES
Bij het internationaal vergelijken van de prestaties van sporters, moet men rekening houden met het aantal inwoners van de landen.

LEREN ZWEMMEN
Het aanleren van de kunst om zich door het maken van zwembewegingen drijvende te kunnen houden, is in feite erg simpel.

TRAPLOPEN
In vergelijking tot volwassenen zijn kinderen bijzonder handig en snel in het beklimmen van de trap in huis.

BED AND BREAKFAST
Hoe men vanuit de hotelbranche de populariteit van "Bed and Breakfast-overnachtingen" zou kunnen tegengaan.

VERVETTING
Na een periode van voedseltekort zal zich al te gemakkelijk vervetting bij mensen kunnen gaan voordoen.

EEN ANIJSDRANK
De smaaksensatie die men opdoet bij het drinken van een anijsdrank, gaat bij de bereiding ervan ook nog eens gepaard met een leuk verschijnsel.

DE WIETTEELT
Wat is toch de grote reden dat de teelt van wiet zo explosief toeneemt.

SPIERONTSPANNING
Na de dagelijkse activiteiten is het van belang dat men bezig gaat met het verslappen van de aangespannen spieren.

ONTSPANNING
Om tot een goed niveau van lichamelijke ontspanning te komen, zal een goede ontspanningoefening van nut kunnen zijn.

HYPNOTISEREN
Het onder hypnose brengen van iemand, wordt "hypnotiseren" genoemd. Ook als de betreffende persoon zichzelf in die betreffende bewustzijntoestand weet te brengen.

VOORRANG EN SPOORWISSELING
Door voorrangsregels zullen treinen en auto's minder vaak botsen. Hoe is dat bij de spoorwegmaatschappijen geregeld?

WEGKRUISING
Er is in ons land een algemeen verbod aanwezig om te gaan parkeren op een plaats, die óp of dichtbij een kruising van wegen, is gelegen.

FENOMENEN AAN DE HEMEL
Soms wordt men ineens merkwaardige fenomenen aan de hemel gewaar, die men zo gauw niet weet te verklaren.

STERRENBEELDEN
Met de nodige fantasie kan men aan de sterrenhemel patronen van sterren ontdekken. Welke vanouds ook in het Friese landschap zijn uitgebeeld.

FEROMONEN
De uitwerking van feromonen op soortgenoten heeft veel weg van geurstoffen, ofwel van lokstoffen.

VRUCHTBAARHEID
Wat betreft de vruchtbaarheid van mens en dier kunnen er ontzettend veel zaken mis gaan.

VERLOSSINGEN BIJ KOEIEN
De verschillende verlossingen bij koeien, die zich op een boerderij voordoen, zijn fascinerend om mee te maken.

GEVAARLIJKE KOEIEN
Van het altijd aanwezige potentiële gevaar bij de omgang met koeien, moeten zelfs ervaren veehouders zich goed bewust zijn.

EEN JONGE MELKER
Hij deinsde er niet voor terug! Hoe jong hij ook was! Namelijk het tweemaal daags handmatig melken van een flink aantal koeien.

EEN ZWARTE SCHIM
Als men op de één of andere wijze van iets een waarneming heeft, zonder datgene echt te zien; te horen, of te voelen is dat spooky.

DRAKEN EN DINOSAURIËRS
In de mythen van heel veel volken, doen er zich reusachtig grote dieren voor, die de mensen erg deden schrikken.

RAMADAN
Het nauwgezet volgen van de richtlijnen voor de ramadan, is door de islamitische gemeenschap tot een heilig doel gemaakt voor iedere afzonderlijke gelovige.

ONTSPANNING
Om tot een goed niveau van lichamelijke ontspanning te komen, zal een een goede ontspanningoefening van nut kunnen zijn.

PAARDENRASSEN
Van lang niet alle rassen zijn de verschillende paarden voldoende energiek om ze met recht als vurig te kunnen beschrijven.

TOUWTREKTRUC
Om mensen bij een touwtrekwedstrijd te doen verbazen, zou de volgende touwtrektruc van pas kunnen komen.

UIT DE BROEK
In Friesland en eveneens in West-Friesland komt de uitdrukking 'uit de broek gaan' voor, nl. bij het aanduiden van bepaalde lichaamsfuncties.

KATTENLIEFDE
Een vertederende vorm van onderlinge passie tussen katten, die wij gewaar werden bij onze kennissen in huis.

TRUCKCHAUFFEUR
Het feit dat onze gemeenschappelijke kennis bij een frontale autobotsing betrokken was geraakt, viel hem in het geheel niet te verwijten .

VER VAN HUIS
De consequenties van het voor oppas naar een ander land wegbrengen van de eigen kinderen.

CHIMERISME
Het is een zeer vreemd gegeven dat er bij chimeren binnen één en hetzelfde individu twee verschillende DNA-sets zijn aan te treffen.

THANK YOU
Het betuigen van zijn dankbaarheid met de woorden: 'thank you', is door de erin voorkomende 'th-klank' erg lastig voor veel mensen.

VLOEKEN IN DE KERK
Als men in de kerk, naast wederzijds respect, een open vorm van communicatie zoekt, blijkt men het vaak ernstig mis te hebben.

JEZUS' FAMILIE
Het is maar al te goed bekend wie de ouders van Jezus waren, maar de vraag is wel in hoeverre het bekend is of hij nog verdere familie had.

SPANNENDE GEBEURTENISSEN
Soms kan men ineens, totaal onverwacht, te maken krijgen met een enerverend wedervaren, wat maakt dat juist handelen van groot belang is.

VERWEIDEN VAN KOEIEN
Voor een boerenzoon is het verweiden van de koeien een intrigerend gebeuren, vooral wanneer die koeien daarbij niet aangebonden zijn.

BABY'S EN MANNEN
Het is niet altijd even verstandig om jongens, hetzij mannen, op jonge kinderen te laten passen.

PERSISTENTIE IN KARAKTERSTRUCTUUR
Het gegeven dat een werknemer volhardend is qua karakter wordt door werkgevers als een positieve eigenschap beschouwd.

OMKLEMMEN VAN VADERS
Het is een zeer typerend verschijnsel, namelijk de neiging van jonge meisjes om bij begroeting hun vader met de benen te omklemmen.

WIJSHEID
Het is erg fijn en heel vaak gaat het beslist ook samen, namelijk zowel oud, als wijs worden.

FOREIGN ACCENT SYNDROOM
Het syndroom waarbij mensen plotseling met een heel ander accent lijken te spreken .

ENIGE ANDERE SITES VAN DEZELFDE WEBMASTER EN AUTEUR:


Gezondheidstips

Verkleedkleren voor kinderen

K.I.-techniek en vruchtbaarheidsproblematiek bij koeien