KLIK HIER
VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

ANEKDOTES EN ANDERE VERHALEN

Plus beschrijvingen van inzichten en ervaringen

CLICK HERE FOR THE PARENT HOMEPAGE

"Lezen is een must, maar schrijven is een kunst". Wat doet mensen er naar verlangen om te willen gaan lezen? Mogelijk omdat men niet alleen nieuwsgierig is naar de belevenissen en inzichten van andere mensen, maar ook omdat men er simpelweg van geniet om te lezen. Maar wat doet weer andere mensen er dan naar verlangen om te gaan schrijven. Mogelijk omdat zij er van genieten om aan andere mensen de eigen hersenspinsels en gedachten te laten weten. En wellicht ook om er als schrijver achter te komen hoe die hersenspinsels en gedachten in geschreven tekst al schrijvend verwoord gaan worden. Een schrijver schijft graag, maar een schrijver leest ook graag. Voor een schrijver is het dan ook dubbel genieten van een geschreven tekst. Mogelijk weet u als lezer hier ook waardering voor op te brengen.

Als u met de muiswijzer naar de links in een van de onderstaande tekstfragmenten gaat en daar op klikt, komt er steeds een tekst naar voren die als een column kan worden beschouwd. De links waarop men met de linker muisknop dient te klikken, zijn in onderstaande tekstfragmenten (chunks) in eerste instantie "rood" weergegeven en na eenmaal aanklikken "groen".

BIJZONDERE LETTERCOMBINATIES
Door een combinatie van letters heeft men soms heel bijzondere klanken kunnen weergeven.

UNE FRANÇAISE
Wat een toeval dat ik haar daar tegenkwam en dat zij mij na zovele jaren ook nog eens herkende.

INSCHATTINGSFOUTEN
Als mensen een inschatting maken over "de kans waarop een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt , maken zij daarbij vaak denkfouten.

EEN OPVOEDENDE TIK
Het grote risico van het uitdelen van een opvoedende tik aan kinderen.

HET AFGRIJZENDE VERHAAL
De hartverscheurende, massale kinderroof in Australië, die decennialang heeft geduurd.

KIESKEURIGHEID
Men zou zeggen van wel, maar kieskeurigheid bij het eten is niet altijd even slecht.

EENEIIGE MEERLINGEN
Op het aanvechtbare uitgangspunt dat eeneiige meerlingen erfelijk identiek zijn, is veel onderzoek gebaseerd.

ONEINDIGHEID
Hoe confronterend het begrip oneindigheid ook al reeds voor een kleuter kan zijn.

SNELLER DAN DE LICHTSNELHEID
Voor fysici lijkt er geen twijfel aan te bestaan: "de snelheid van het licht is niet langer de hoogst bestaanbare snelheid".

UITADEMEN
Merkwaardig toch dat men iets zo wezenlijks als uitademen op zekere wijze ook verkeerd kan doen.

WRATTEN
Het weghalen van wratten is geen kattenpis en het levert soms groot gevaar op.

WOEKERAAR
De goed bedoelde raad luidde: Ga in je leven niet teveel "de Sinterklaas uithangen".

ATOOMBOUW
Een gevoel van verbijstering tijdens een scheikundelesje over de bouw van de atomen.

ELEKTRODIALYSE
Het sneeuwbaleffect van een stage bij een zuivelfabriek, op de afdeling weiontzouting.

EMANCIPATIE
Hoe in zeer korte tijd het "een vreemd woord" een zeer bekend woord kan worden.

KOORTS
Wat is het belang van koorts voor het vergroten van de kans op het voorkomen van een enge ziekte?

SNURKEN
Om van zijn nachtelijke gesnurk af te komen deed hij in het geniep iedere avond trouw zijn oefeningen.

CALCULATOR
Hij rekent sneller dan een calculator, zeiden die andere kinderen tegen mij.

HET GEBRUIK VAN DE GSM
De gewoonte om frequent gebruik te maken van de mobiele telefoon is wetenschappelijk een intrigerend gegeven.

EEN GLADDE DERRIÈRE
De stof van de broek welke men draagt, moet wél voldoende glijweerstand bieden om stabiel te kunnen blijven zitten.

DE PRIKKEL
"De Prikkel" is een hoofdmassage-apparaat van verrassende eenvoud en met een verrassende uitwerking.

DUTCH WIFE
Met de term "a Dutch wife" duidt men in het Engelse taalgebied op een goeling, of rolkussen.

MENINGSVERANDERING
Als men wil dat iemand van mening of van standpunt verandert, zal dat in zeer bepaalde gevallen erg tegenvallen.

ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN
Hoe groot het aantal problemen ook is, toch bestaan er veel meer oplossingen dan men aan problemen kan bedenken.

MIJMERINGEN
Als wij als mensen ergens eens rustig over gaan zitten nadenken, zullen wij allerlei interessante invallen kunnen krijgen.

DROOMDENKEN
Tijdens een bepaalde slaapfase kan men door te gaan droomdenken, tot verrassend nieuwe inzichten komen.

CONSEQUENT LOGISCH REDENEREN
Tijdens het werk en in het dagelijks leven is het van belang om een logische wijze van redeneren aan te houden.

SLIMME PLANTAARDIGE ORGANISMEN
Verwondering over het bijzonder pientere vermogen waarover planten blijken te beschikken.

SLIMME MENSELIJKE CELLEN
Hoe het mogelijk zou kunnen zijn dat ons verstand vanuit de hersencellen tot volledige wasdom is gekomen.

SCHERPZINNIGHEID
Mensen met een bijzondere goochemheid blinken vaak uit op een aantal specifieke vakgebieden. Hun sagaciteit is groot!

EINSTEIN
Aan de basis van de ontdekkingen van Einstein stond mogelijk kennis uit de oudheid over de sterrenhemel.

HET OUDE KIP-EN-EI-ENIGMA
Hoe kan ooit het eerste kippenkuiken uit het eerste kippenei zijn voortgekomen? Voilá: het dilemma van de kip en het ei'.

EEN PRINSES
Kinderen die door hun ouders "over het paard zijn getild", raken hun typerende gedrag maar moeilijk kwijt.

VELERLEI INTERPRETATIEMOGELIJKHEDEN
Het is een curieuze eigenschap van de taal, dat een zin soms voor meer dan één enkele uitleg vatbaar is.

TAALVERWARRING
Eenmaal verkeerd vertaalde woorden, of begrippen, zullen zeer lang tot grote taalverwarring kunnen leiden.

TAALVERWERKING
Sommige mensen zullen de taal op een heel andere wijze interpreteren, als waarop dit normaal gebruikelijk is.

TAALWEETJES
Een aantal interessante weetjes over het taalgebruik van mensen in Nederland en in de ons omringende landen.

WOORDDENKEN VERSUS BEELDDENKEN
Verreweg de meeste mensen zijn woorddenkers. Eén op de 20 mensen denken echter niet in woorden, maar in beelden.

BIJNAMEN
De vervelende gewoonte van sommige mensen om bijnamen aan andere mensen te geven, lijkt flink op zijn retour te zijn.

KRIJGSGEVANGEN GEMAAKTE MENSEN
In de moderne oorlogsvoering is het van belang om te trachten anders te denken over de omgang met krijgsgevangenen.

MENSENKENNERS
Is het werkelijk mogelijk om mensen, door veel mensenkennis, goed te leren kennen? Of is dat slechts een idee-fixe?

MENSENKUDDES
Als mensen, net als de zoogdieren, echt in kuddes leven, zal men ook mensen als kuddedieren moeten gaan beschouwen.

OVERDENKINGEN
Hoe een stroomstoring leidde tot gedachtes over herinneringen aan de fijne belevenissen in de kindertijd.

VERSTORING VAN DE DEMOCRATIE
Hoe kan een democratie weerstand bieden tegen allerlei vormen van kortzichtigheid; onwetendheid en opportinisme?

MILITAIRE DIENSTPLICHT
De inzichten die men opdoet tijdens het vervullen van de militaire dienstplicht heten waardevolle levenslessen te zijn.

TOILETGEBRUIKEN
De usance waarop mannen het toilet gebruiken, is in de ogen van vele vrouwen een bijzonder irritante manier van doen.

VROUWEN t.o.v. MANNEN
Als men vrouwen in hun perspectief tot mannen plaatst, moet men ook mannen in hun perspectief tot vrouwen plaatsen.

VROUWELIJKHEDEN
Vrouwen hebben doorgaans niet de gewoonte hun blik in gezelschap af te wenden van de vrouwelijke intimiteit.

VREEMDE VERLEIDINGSKUNSTEN
"Het zijn bijzonder rare gasten": die mensen die stoken in een bestaande relatie tussen een man en een vrouw.

ZIEKTE TIJDENS LANGDURENDE RELATIES TUSSEN MANNEN EN VROUWEN
Ook stoere mannen zijn wel eens ziek, maar vele partners van mannen hebben moeite met het accepteren van dat gegeven.

LEVENSVERMAAK OP OUDERE LEEFTIJD
Het is vanzelfsprekend uitermate belangrijk dat men nog heel veel mogelijkheden tot vermaak op bejaarde leeftijd heeft.

HUWELIJKSGELUK
Voor een lang en gelukkig huwelijk, of een lange en gelukkige relatie, is minder geluk nodig dan men misschien denkt.

GELUKZALIGHEID
Voor het ervaren van een geluksgevoel zijn een flink aantal weetjes over het ervaren van geluk opgesteld .

MEDISCHE SPECIALISATIE
Hoe de gangbare werkwijze in de medische sector een snelle genezing in de weg kan staan.

HET GROTE GEVAAR VAN MIST
Voor het verkeer op de weg zijn mistige weersomstandigheden een groot, maar wel min of meer vermijdbaar, gevaar.

MISTPOEFFERS
De nog niet goed te duiden mysterieuze knallen, tijdens mistige weersomstandigheden, staan bekend als mistpoeffers.

LICHAAMSBEWEGING
Het verkrijgen van voldoende lichaamsbeweging is van eminent belang voor de geestelijke en de lichamelijke gezondheid.

VERZAMELWOEDE
De achtergrond van de neiging om allerhande spullen in overmaat om zich heen te verzamelen, is niet eenzijdig te duiden.

FIETSHOUDING
Voor de fietssnelheid maakt het nogal verschil welke lichaamshouding op de fiets door de betreffende fietser is aangenomen.

VROUWELIJKE RIJSTIJL
Na veelvuldige observaties lijkt het erop dat vrouwen vaak een andere rijstijl hebben dan de meeste mannen.

VAARDIGHEDEN
Zinvolle feitjes over lichamelijke vaardigheid bij het uitvoeren van allerhande verschillende nuttige verrichtingen.

HET STUREN EN BENUTTEN VAN DROMEN
Door er op een doordachte wijze mee om te gaan, kan men profiteren van het feit dat men droomt, tijdens de slaap.

LAWAAIERIGE BUREN
Soms hoort men niet alleen bestaande geluiden, maar soms ook wel eens geluiden van duidelijk imaginaire aard.

GEHOORSHALLUCINATIE
De onjuiste waarneming van het rinkelen van de huisbel kan de nodige verwarring veroorzaken.

ZONDER WETEN WETEN
Voor ál de mensen aan wie manifestaties van verschijningen verschijnen is het goed te weten hoe men spoken kan verjagen.

HELDERZIENDHEID
In hoeverre is het mogelijk om het fenomeen wat bekend staat met het begrip 'helderziendheid', enigzins te kunnen bevatten.

HET EIGEN GENEZENDE BREIN
De mogelijkheden tot genezing van en door het hart, door de invloed van het brein.

VISUALISATIEKRACHT
Als men van tevoren zich in gedachten een beeld vormt van wat men wil gaan doen, lukt het uitvoeren daarvan veel beter.

HET PLACEBO-EFFECT
Het zogenaamde "witte jassen-effect" wordt onder medici ook wel het placebo-effect genoemd.

HET HORMOON OXYTOCINE
De wonderlijke werking van het zg. knuffelhormoon "oxytocine" bij vrouwelijke zoogdieren, zoals de mens.

HET ONTSTAAN VAN SINTERKLAAS
Omdat het een traditie is geworden, zullen weinig mensen nog stilstaan bij het ontstaan van het personage van Sinterklaas.

HET CELIBAAT
De aan priesters opgelegde celibataire wijze van leven is mogelijk ooit uit zeer goede bedoelingen ontstaan.

HET DERDE OOG
Als er een verband bestaat tussen het derde oog en het bewustzijn van mensen, is dat op zijn minst opmerkelijk.

HET ORAKEL
Is er in de huidige tijd ook iets bekend van een verschijnsel dat vergelijkbaar is met de orakelkunst uit vroegere dagen?

HET FENOMEEN VAN DE BANDRECORDERSTEMMEN
Zijn het werkelijk stemmen van de geest van overleden mensen? Of beeldt men zich dat alleen maar in?

HET SPIRITISME
De pogingen om contact met geesten te maken, zijn werkelijk niet altijd geheel van gevaar ontbloot.

TELEPATHIE
Is er een vorm van onderlinge gedachtenoverdracht mogelijk tussen het brein van de ene mens en dat van de andere?

EMPATHIE
Omdat het bij empathie slechts gaat om vermoedens over de beleving van andere mensen, is het niet erg omstreden.

DE REDDING VOOR EEN JONGE EEND
De gelukkige afloop van de lotgevallen van een jong kuikentje van een eend, dat plots de dood voor ogen zag.

HUISVREDEBREUK
Voorvallen van wederrechterlijke binnendringing of oponthoud in andermans woning.

HOOGTEVREES
Als mensen een bepaalde vorm van angst voor hoogtes ervaren, spreekt men van hoogtevrees.

DE AKELIGE VAL VAN EEN KIND
De merkwaardige omstandigheden bij de val van een kind vanaf de derde etage van een flatgebouw.

ONDERLINGE ONMIN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN
De redenen voor animositeit tussen groepen van mensen zijn vaak heel plausibel.

EEN SCHOKKEND STERFGEVAL
Een gebeurtenis tijdens een begrafenis, die de aanwezige mensen van schrik de stuipen op het lijf deed jagen.

ZELFDODING
De gruwelijke belevenis van een zelfdoding als ultieme daad van het persoonlijk bestaan.

EEN ANGSTWEKKENDE WAARNEMING
De plotselinge gewaarwording van een afgrijselijke manifestatie, in de duisternis van een pikkedonkere nacht.

EEN MACABERE VRUCHT
De aanschouwing van de geboorte van een een binnenstebuitenkalf, zal menige waarnemer de stuipen op het lijf doen jagen.

RISICOSIGNALERING
Mensen hebben over het algemeen merkwaardig weinig oog voor de eigenlijk altijd wel aanwezige risico's in het leven.

LEVENSGEVAARLIJKE SITUATIES
De confrontatie met situaties waarbij sprake is van doodsgevaar, zou men tot op zekere hoogte uit de weg kunnen gaan.

ONVERKLAARBARE ANGSTEN
Waar komen ze toch vandaan? Die onverklaarbare angsten die niet op meegemaakte ervaringen zijn gebaseerd.

EEN CURIEUZE CASUALITEIT
Als een gebeurtenis zodanig toevallig plaatsvindt als deze zeer uitzonderlijke gebeurtenis , spreekt men van een wonder.

HET VOORSCHOUWEN VAN DE TOEKOMST
Mensen die in het heden de toekomst menen te weten, zullen die toekomst van tevoren moeten kunnen voorschouwen.

GELOOFSBEÏNVLOEDING
Om te bereiken dat mensen tot een andere geloofsovertuiging komen, zal men moeten weten hoe dat het beste lukt.

GELOVEN EN WETEN
Het is veel beter om veel geloof in de wetenschap te hebben, dan in de één of andere moeilijk te duiden geloofsovertuiging.

HOE PRIMITIEF
Hoe was men ooit in staat een bedrijf te runnen zonder het gemak van vele van de huidige gemaksvoorzieningen?

TER ZIELE GAAN
Doodgaan is geen leuk onderwerp, maar als het eenmaal toch gebeurt, is het van belang er eens bij te hebben stilgestaan.

DE BABYBRENGER
Hoe het mogelijk is, dat ooit de insuniatie is ontstaan dat de ooievaar als leverancier van baby's moet worden beschouwd?

WERKTEMPO
Het is niet zozeer de lange arbeidstijd, dan wel de snelheid van werken die fnuikend kan zijn voor de gezondheid van mensen.

SPORTACTIVITEITEN
De voors en tegens van sport en van andere activiteiten, belicht vanuit een breed gezichtsveld.

SPORTPRESTATIES
Bij het internationaal vergelijken van de prestaties van sporters, moet men rekening houden met het aantal inwoners van de landen.

LEREN ZWEMMEN
Het aanleren van de kunst om zich door het maken van zwembewegingen drijvende te kunnen houden, is in feite erg simpel.

BED AND BREAKFAST
Hoe men vanuit de hotelbranche de populariteit van "Bed and Breakfast-overnachtingen" zou kunnen tegengaan.

VERVETTING
Na een periode van voedseltekort zal zich al te gemakkelijk vervetting bij mensen kunnen gaan voordoen.

ETENSPLAISANTERIËN
Een aantal grappige voorvallen die zich tijdens etenssituaties voordeden met onze gasten en met onze oppaskinderen.

DE WIETTEELT
Wat is toch de grote reden dat de teelt van wiet zo explosief toeneemt.

HYPNOTISEREN
Het onder hypnose brengen van iemand, wordt "hypnotiseren" genoemd. Ook als de betreffende persoon zichzelf in die betreffende bewustzijntoestand weet te brengen.

SPIERONTSPANNING
Na de dagelijkse activiteiten is het van belang dat men bezig gaat met het verslappen van de aangespannen spieren.

VOORRANG EN SPOORWISSELING
Door voorrangsregels zullen treinen en auto's minder vaak botsen. Hoe is dat bij de spoorwegmaatschappijen geregeld?

FENOMENEN AAN DE HEMEL
Soms wordt men ineens merkwaardige fenomenen aan de hemel gewaar, die men zo gauw niet weet te verklaren.

FEROMONEN
De uitwerking van feromonen op soortgenoten heeft veel weg van geurstoffen, ofwel van lokstoffen.

VRUCHTBAARHEID
Wat betreft de vruchtbaarheid van mens en dier kunnen er ontzettend veel zaken mis gaan.

VERLOSSINGEN BIJ KOEIEN
De verschillende verlossingen bij koeien , die zich op een boerderij voordoen, zijn fascinerend om mee te maken.

DRAKEN EN DINOSAURIËRS
In de mythen van heel veel volken, doen er zich reusachtig grote dieren voor, die de mensen erg deden schrikken.

ENIGE ANDERE SITES VAN DEZELFDE WEBMASTER EN AUTEUR:


Gezondheidstips

Verkleedkleren voor kinderen

K.I.-techniek en vruchtbaarheidsproblematiek bij koeien