ZIE VOORAL OOK ONDERAAN DEZE PAGINA DE INFORMATIE OVER DE CURSIEF WEERGEGEVEN WOORDEN

COLUMNS EN VERTELLINGEN

TER LERING EN VERMAAK

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Doel, opzet en verantwoording.

Het doel van deze website is om aan de auteur van deze site een platvorm te verstrekken om de teksten, welke hij heeft geschreven, openbaar te gaan maken. Dit omdat hij verwacht dat andere mensen er van kunnen genieten om dergelijke teksten te lezen, en/of omdat hij veronderstelt andere mensen hiermee op een geheel andere wijze aan het denken te kunnen gaan zetten met betrekking tot de onderwerpen die in die teksten zijn aangeroerd.

De opzet van deze site is zodanig dat op de homepagina twee reeksen van korte tekstfragmenten zijn geplaatst, die bedoeld zijn om de bezoeker van deze website nieuwsgierig te gaan maken naar de inhoud van de eigenlijke teksten. Die betreffende teksten kunnen door een link in die korte tekstfragmenten worden benaderd. In het linkerframe zijn die tekstfragmenten zo kort dat ze slechts uit enkele relevante termen bestaan. Deze reeks van ultrakorte tekstfragmenten zijn daar op alfabetisch wijze gerangschikt. In het hoofdframe zijn de tekstfragmenten niet op alfabetische wijze gerangschikt, maar volledig "at random".

Ter verantwoording van deze site verklaart de auteur dat alle teksten op deze site door hem zelf geschreven zijn en dat er dus geen beroep op auteursrecht door andere personen kan worden geclaimd op al de teksten die op deze website staan vermeld. Het auteursrecht van deze teksten komt aldus slechts toe aan bovengenoemde auteur.

Als er in de tekst begrippen of woorden voorkomen die in het normale taalgebruik vrij uitzonderlijk zijn, zal er een synonieme betekenis (c.q een vertaling) worden toegevoegd. De betekenis, of die vertaling wordt dan meestentijds zwevend zichtbaar gemaakt.

Door met de cursor op dat woord, of dat begrip, te gaan staan, komt die andere betekenis (of de vertaling) korte tijd in beeld. Dergelijke woorden of afkortingen zijn te herkennen aan de cursieve schrijfwijze (zet de cursor maar eens op de beide woorden die in deze zin met een scheef lettertype staan weergegeven).