KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


De schrik van je leven

Het gebeurde tijdens een begrafenis! Een begrafenis van een oude vrouw van bijna 90-jaar. Het was een vrouw geweest die flink van het leven had genoten, maar aan wier leven nu toch een einde was gekomen. Een begrafenis van een persoon van een dergelijk hoge leeftijd, wordt jammer genoeg vaak als minder erg ervaren dan een begrafenis van een jonger iemand. Toch is het sterven voor de persoon in kwestie daar niet minder erg om. Dat spreekt voor zich!

Men had de kist, waarin de dode vrouw werd begraven, nog maar net tot op de bodem van het gat laten zakken, toen er iets verschrikkelijks gebeurde. Eén van de, in volledig zwarte kleren geklede, dragers viel plotseling met een doffe dreun met zijn hoofd neer op de rand van de installatie waarmee men de kist kort tevoren in het graf had laten zakken. En aan de hand van de diepe zucht welke men die man daaraan voorafgaand had horen slaken, was meteen duidelijk geworden dat hij niet gewoon was omgevallen. Maar dat hij op tragische wijze dood was neergevallen op de rand van het pas gedolven graf. Er was direct een enorme siddering van ontsteltenis door al de mensen, die daar bij die begrafenis op het kerkhof aanwezig waren, heen gegaan.

En vanzelfsprekend vormde deze gebeurtenis later voor die mensen het gesprek van de dag. Vooral toen er al gauw een tweetal aparte feiten over deze zelfde doodkistdrager bekend raakte. Omdat één van de gebruikelijke dragers die dag was verhinderd, was deze man pas op het laatste nippertje voor dit karweitje aangezocht. Het karweitje waarbij hij nu op zo'n akelige manier aan het einde van zijn leven was gekomen. "Als hij zich hier niet voor had opgeofferd, had hij mogelijk nog een hele tijd door kunnen leven", zei men. En dat klopt wel, want hij was daaraan voorafgaand beslist niet ziek geweest. Een ander apart feit waar toen ruchtbaarheid aan werd gegeven, was het feit dat deze man op zeker moment tijdens de tweede wereldoorlog geld had geleend van de vrouw welke hij nu naar haar graf had helpen dragen. Het betrof een bedrag van enkele honderden gulden. Een flink bedrag in die tijd. En men wist te vertellen dat hij dat geld nog steeds niet had terugbetaald, ook al was de oorlog ondertussen al weer enkele tientallen jaren achter de rug. In vroeger tijden zou men in een dergelijk geval, van plotselinge dood van een schuldenaar, al gauw over de voorzienigheid gaan spreken. De Voorzienigheids Gods. Maar daar wilden veel van die mensen, die het daar over hadden, nu niet meer aan.

Maar wat zou dan wel de reden kunnen zijn dat deze man zo plotseling het leven liet, onder deze merkwaardige omstandigheden? Komt het vaker voor dat mensen onder dergelijke eigenaardige omstandigheden zo plotseling dood gaan? Ja, dat is niet eens zo heel erg zeldzaam! En het staat min of meer onterecht bekend als het 'broken heart syndrome'. Het hart blijkt onder bepaalde, stressvolle omstandigheden namelijk op dodelijke wijze te gaan opzwellen. En door die hartziekte, die onder cadiologen bekend staat als 'stress-induced cardiomyopathie', kunnen mensen plots dood neervallen. Stress door liefdesverdriet na het overlijden van een geliefde, is daar een voorbeeld van. Maar bijvoorbeeld ook stress door een woedeuitbarsting. Of stress door een ramp, waarvan men getuige is.

Door stress stijgt het gehalte aan adrenaline in het bloed enorm. Het opzwellen van het hart, wat onder die onstandigheiden kan optreden, wordt ballooning genoemd, vanwege de onder die omstandigheden zo actieve, opzwellende reactie van het hart op de sterk veranderde hormonenspiegel van het bloed. Merkwaardig genoeg draagt ook het hart zelf mee aan de afgifte van het schrikhormoon adrenaline aan het bloed. Het zo sterk verhoogde gehalte aan adrenaline in het bloed kan het hart bij sommige mensen doen verlammen. Met de dood als direct en spectaculair gevolg. Die mensen schrikken zich dan letterlijk dood. Het ontstaan van het zo vaak te pas en te onpas gebruikte gezegde: 'ik schrok mij dood', is dan ook minder op fantasie gebaseerd dan men wel aanneemt.

Het overlijden van deze vrouw, bij wie hij al zo lang geleden in diepe schuld was komen te staan, heeft deze doodskistdrager blijkbaar zozeer de schrik om het hart doen slaan, dat het hem fataal is geworden. Niets meer en niets minder! Vanzelfsprekend waren ook de getuigen van dit incident erg van deze gebeurtenis geschrokken, maar bij niemand van hen heeft dit gelukkig tot een overeenkomend lot geleid.