KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Ongeoorloofde wietteelt

"Hoe kan het toch dat de illegale wietteelt de laatste tijd zo'n grote vlucht neemt?", zou men zich kunnen gaan afvragen. Ja, hoe kan dat toch? Voor het telen van wietplanten moet men toch flink wat speciale kennis in huis hebben. Men moet er een geschikte ruimte voor hebben, een ruimte waar men dat betrekkelijk ongestoord kan doen. Men moet weten hoe men elektriciteit kan aftappen van het openbare net, zonder daarvoor te betalen. En "last but not least", men moet voor het opkweken van de betreffende plantjes wietzaadjes kunnen weten te bemachtigen.

Deze problemen zijn mogelijk allemaal wel oplosbaar, maar in de praktijk zal men er als leek op dit gebied toch wel al gauw hulp bij nodig blijken te hebben. Dit terwijl men bij iedere hulpvraag een relatief grote kans maakt dat men tegen de lamp loopt. Desondanks heeft menigeen deze problemen weten op te lossen, getuige alleen al het grote aantal wietkwekerijen wat reeds is opgerold. Het kan daarom bijna niet anders dan dat hier een criminele organisatie achter schuil gaat. "Maar hoe komt men nu als leek op dit gebied in aanraking met een dergelijke organisatie?", zal men zich vervolgens moeten gaan afvragen. Dergelijke organisaties vindt men allicht niet in het telefoonboek. En als men hier op internet naar gaat zoeken, zou men ook tegen de lamp kunnen gaan lopen. "Hoe komt het dan dat zoveel mensen ook dát probleem zo gemakkelijke lijken te hebben opgelost?", zou men zich eveneens kunnen gaan afvragen. Allemaal vragen dus die om een antwoord schrééuwen. Zekerheid over de eventuele antwoorden op deze vragen valt moeilijk te geven, zonder er echt ervaring mee te hebben opgedaan. Maar het bedenken van een hypothetische gang van zaken zou hiertoe wel veel duidelijkheid kunnen gaan verschaffen.

Stel dat men zeer slecht bij kas zit en dat men desperaat op zoek is om, in ieder geval voor de korte termijn, een oplossing voor dat probleem te vinden. En men reageert dan op één van de min of meer obscure aanbiedingen voor een geldlening die men in de krant; via internet; of via een aanbieding in een persoonlijke mail, tegenkomt. "Waarom zou men dat doen?", vraagt u zich dan mogelijk af. Namelijk omdat in die aanbiedingen vaak een zeer laag rentetarief wordt aangekondigd. Een rentetarief wat soms slechts zo'n dertig tot veertig procent van het gebruikelijk tarief bedraagt (van het gebruikelijke tarief namelijk, wat de grote banken voor een lening vragen waarbij niet sprake is van een onderpand, zoals dat bij een hypotheek op het eigen huis wel het geval is).

Zolang men dan de rente van die lening, plus de aflossing ervan, steeds bijtijds weet te betalen, zal er allicht niet veel kwaads van komen. Maar als dat op zeker moment niet meer lukt, zou men wel eens tot de ontdekking kunnen komen dat men met een organisatie te maken heeft, waarvan men weinig clementie kan verwachten. Behalve dan dat men een oplossing krijgt aangeboden, waarmee men in korte tijd van zijn problemen zou kunnen worden verlost. Namelijk de oplossing om voor de betreffende organisatie wiet te gaan telen.

Dat betekent dan dat men voor die organisatie het boevenpad zal moeten betreden. Niet iedereen, die met deze aangeboden oplossing wordt geconfronteerd, zal daar dan op ingaan. Maar doet men dat niet, dan zal men wel een oplossing voor zijn betalingsprobleem moeten zien te vinden. En dat betalingsprobleem zal dan opeens ook wel eens veel groter kunnen zijn dan men in eerste instantie had gedacht. Want nu ineens zou de organisatie, waarvan men dat geld heeft geleend, wel eens duidelijk kunnen hebben gemaakt dat het contract wat men met die organisatie had gesloten, een aantal zeer vervelende voorwaarden bevat. Voorwaarden waaraan men, bij het tekenen van het contract, was voorbij gegaan. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat men, bij achterstand van de betalingen, verplicht is om het gehele schuldbedrag in één keer te gaan aflossen. Een voorwaarde waaraan men onder die omstandigheden onmogelijk zou kunnen voldoen.

Dan toch maar het boevenpad betreden, zal men dan in alle paniek, kunnen gaan beslissen. Die stap lijkt dan mogelijk bovendien ook nog eens gemakkelijker te kunnen worden gezet, dan men in eerste instantie zou kunnen hebben gedacht. Want nu ineens zou die organisatie heel welwillend kunnen blijken te zijn. Namelijk vanwege hun mogelijke aanbod om bij het opzetten van die wietkwekerij heel goed te willen gaan helpen. Onder andere bij het zoeken en het huren van een geschikte ruimte om de wietkwekerij te kunnen opzetten. En bij het aanbieden van het zaad voor de wietplantjes; het aanbieden van de kennis over het illegaal aftappen van elektriciteit en het aanbieden van de kennis over het opkweken van de wietplanten, c.q. het oogsten van de wiet. Bovendien blijkt mogelijk uit de door die organisatie voorgestelde situatie, dat men hiermee niet alleen uit de schuld zou kunnen gaan komen, maar dat men er ook rijk mee zou kunnen gaan worden. En wie wil er nu niet rijk worden?

Deze hypothetische situatie schurkt mogelijk heel dicht tegen de situatie aan zoals die in de praktijk plaatsvindt. Tenminste, dat moet bijna wel zo zijn, getuige het grote aantal wietkwekerijen wat er de laatste tijd blijkt te zijn opgerold. En waar veel wietkwekerijen worden opgerold, moeten ook veel wietkwekerijen aanwezig zijn en/of aanwezig zijn geweest. Dat kan nu eenmaal moeilijk anders!