KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Lichamelijke vaardigheden

Soms is het nodig om aan te gaan tonen dat men een bepaalde lichamelijke vaardigheid beheerst. In andere gevallen is het zeer van belang om door het ontvangen van enkele adviezen de eigen vaardigheden op bepaalde gebieden te vergroten. Het kan bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten namelijk heel veel verschil maken of men wel of niet op de hoogte is van het op de juiste manier uitvoeren van die lichamelijke activeiten. In sommige gevallen is het voor een medisch onderzoek nodig dat men ook bepaalde lichamelijke vaardigheden laat zien. Bijvoorbeeld voor het verlengen van het rijbewijs. Of voor het diagnosticeren van een ziekte. Of voor het beoordelen van de eigen lichamelijke validiteit. En in andere gevallen vindt men het zelf van belang om aan anderen te kunnen laten zien waar men op een bepaald gebied (nog) toe in staat is. Om hierbij zo goed mogelijk naar voren te komen, is het van belang dat men op de hoogte is van een aantal feitjes daaromtrent. Want als men met die betreffende kennis gewapend is, zal men algauw een beter resultaat kunnen laten zien dan wanneer men die kennis mankeert. Daarom volgt hieronder een aantal adviezen voor het verbeteren van de resultaten op zeer specifieke gebieden van lichamelijke vaardigheid:

Natuurlijk zijn er nog veel meer handigheidjes te bedenken die ieder voor zich tot verbetering van de één of andere vaardigheid kunnen gaan leiden. Door cretief over dit soort zaken na te gaan denken, kan men al gauw veel vaardiger worden in het uitoefenen van die respectievelijke activiteiten. Men moet de handigheidjes, die daarvoor te gebruiken zijn, maar net even weten. Voor iemand die wel van die handigheidjes op de hoogte is, lijken ze vaak zo logisch te zijn dat het niet eens in hun opkomt om daar melding over te doen tegenover eventuele anderen die ook die activeiten aan het uitvoeren zijn. Vandaar dit rijtje adviezen voor het verbeteren van een aantal activiteiten. Natuurlijk is het bij lange na niet compleet, maar dat hoeft op deze plaats ook niet te worden nagestreefd.

Voor een goede lichaamsmotoriek is het uiteraard wel noodzakelijk dat men beschikt over een goede positiezin (ook wel proprioceptie genoemd). Dat is het vermogen van een organisme om goed de positie van het eigen lichaam en de eigen lichaamsdelen waar te nemen. Het zintuig hiervoor is bij veel mensen goed ontwikkeld, maar bij anderen veel slechter. Net als dit bijvoorbeeld bij het gezichtszintuig, of het gehoorzintuig het geval is. En net als men bijvoorbeeld van een persoon met een gestoord gezichtsvermogen niet mag verwachten dat deze zonder kunstmiddelen alles maar zal kunnen gaan waarnemen, moet men dat ook niet verwachten bij iemand bij wie het proprioceptief zintuig gestoord is. Bij het aanschouwen van de manier waarop mensen bepaalde activiteiten uitvoeren, moet men er goed rekening mee houden dat dit zintuig van de proprioceptie bij sommige mensen min of meer gestoord is. En uiteraard, net als dit bijvoorbeeld ook bij het gezichtszintuig het geval is, met het toenemen van de leeftijd zal ook dit proprioceptief zintuig minder perfect zijn werk kunnen gaan doen. Overigens speelt niet alleen de leeftijd daarin een rol, maar bijvoorbeeld ook de invloed van bepaalde ziektes die men heeft, en/of de invloed vam bepaalde medicijnen die men noodzakelijkerwijs heeft moeten gebruiken. Alcoholgebruik heeft daar ook invloed op. Niet alleen een mogelijke chronische invloed, maar ook een acute invloed, zoals iedereen wel weet die wel eens een dronken persoon heeft zien lopen.