KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Dronken onderweg

Links van mij, op de andere weghelft, was er het gevaar van tegemoetkomend verkeer. En rechts van mij was daar die veel te weke rechter wegberm, met zo nu en dan een veel te dikke boom. Ik moest er dus beslist voor zorgen dat ik op mijn eigen weghelft bleef. Maar dat was wel een probleem, want ik merkte dat dit mij niet goed lukte. Soms kwam ik even onbedoeld op de linker weghelft terecht en soms kwam ik eveneens onbedoeld bijna in de rechter wegberm terecht. Dit ondanks mijn vele rijervaring in een auto. Dus besloot ik om sterk vaart te minderen en de auto, bij de eerste de beste mogelijkheid die zich voordeed, stil te gaan zetten.

Ik had er wel eens van gehoord, maar tot op dat moment had ik er geen ervaring mee gehad. Althans niet tijdens het besturen van een auto. Maar dit waren volgens mij de opzichtelijke symptomen van slaaptekort. Het was in de late ochtenduren en ik was nog niet eens zo erg lang geleden uit bed gestapt. En ja, net als de nacht tevoren, had ik ook de afgelopen nacht nauwelijks, of niet, kunnen slapen. In een gezin met jonge kinderen heb je dat wel eens. Maar ik moest nu wel oppassen! Op dit moment was niets voor mij belangrijker dan het verkrijgen van een extra uurtje slaap. En ja, in de auto was dat geen probleem! Alhoewel?.....Er waren natuurlijk wel een aantal mensen die op mijn komst aan het wachten waren. Maar goed: 'safety first!'

Ooit was ik wel eens dronken geweest, dronken van het onverwacht sterke bier in Engeland! Maar toen reed ik niet in een auto. Mijn beleving van toen leek echter wel erg op mijn beleving op dat moment daar in de auto. Blijkbaar was ik slaapdronken! Daar had ik weleens van gehoord, zonder echter goed te beseffen wat het precies was. Mijn lichaam had blijkbaar zo'n duidelijke behoefte aan slaap, dat het mijn spierbewegingen niet meer goed gecoördineerd wist aan te sturen. Dit was nieuw voor mij! Maar goed, door een dutje zou dat probleem voorlopig wel kunnen worden opgelost, dacht ik! En het mooie is, dat men over het algemeen ook vrijwel meteen in slaap kan vallen als men 'omvalt van de slaap'. Ik had daar nogal wat ervaring mee, want ik had heel regelmatig last van iets wat wel wat op een ''jetlag' lijkt. Een verstoring van het slaap-waakritme welke normaliter optreedt na een intercontinentale vlucht in een vliegtuig. Die verstoring van het slaap-waakritme is op zich weer gebaseerd op een verstoring van de innerlijke tijdklok (de bioklok) van mensen. En die verstoring van de innerlijke tijdklok werd op zijn beurt, naar mij veel later bleek, veroorzaakt doordat ik al heel lang een verkeerde wijze had van opstaan uit mijn bed.

Mocht men kortom, rijdend in een auto, het gevoel hebben dat men niet goed op de eigen weghelft weet te blijven, dan kan men het allerbeste maar direct een veilig plekje voor zichzelf en de auto opzoeken. Dit omdat men dan wel eens 'dronken' zou kunnen zijn door een gebrek aan slaap. En die quasi beschonken toestand kan men dan in het vervolg maar beter proberen te voorkómen, door te trachten beter en langer te gaan slapen.