KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Roddelen

'Waarom hebben vrouwen er belang bij om te gaan roddelen?', vroeg mij laatst een goede vriend.

Toen de essentie van die vraag eenmaal goed tot mij was doorgedrongen, vond ik dit nogal een bijzondere vraag. Want mijn vriend bracht mij met die vraag duidelijk niet zijn indruk naar voren dat vrouwen vaak roddelen. Dat zei hij duidelijk niet! Dus wat zijn mening over dat feit ook was, hij bracht dat beslist niet naar voren. 'Dat is aldus geformuleerd zondermeer een intrigerende vraag', dacht ik. Want met die vraag, bracht hij niet alleen niet naar voren dat vrouwen meer roddelen dan mannen doen. Maar wél dat dit een issue is wat in de intermenselijke communicatie een rol van betekenis speelt. Maar wat moest ik hierop antwoorden? En wel zonder een neerbuigende houding tegenover vrouwen te gaan aannemen. Tegenover deze zo listig geformuleerde vraag, moest ik een goed doorwrocht antwoord zien te geven. Dat besefte ik direct, bij het aanhoren van deze vraag.

Dus als vrouwen roddelen, is het niet zondermeer te zeggen dat zij dat veel vaker doen dan mannen. Maar het zou beslist wel kunnen zijn dat het wel zo is. En als dat dan wérkelijk zo is, zou men zich wél kunnen gaan afvragen waaróm vrouwen er belang bij zouden hebben om te gaan roddelen.

In ieder geval is duidelijk dat vrouwen het zoeken naar een geschikte levenspartner, veel sterker dan mannen, als een concurrentiestrijd ervaren van vrouwen onderling. Vrouwen lijken zich veel meer dan mannen te richten op een eenduidig type mannen. Een man moet, zo lijkt het, in ieder geval positief door het zeefnet van de kritische beschouwing van de vriendinnengroep van de vrouwen zien heen te komen. En het praten over de relaties die zich onderling voordoen, is onder vrouwen over het algemeen beslist een populair gespreksonderwerp. Vrouwen lijken ook veel last te hebben van onderlinge jaloezie over de mannen die er beschikbaar zijn. En vrouwen lijken er ook geen been in te zien om de partners van andere vrouwen het hof te gaan maken. In ieder geval meer dan mannen lijken te doen. Voor mannen is het 'versieren' van de partner van andere mannen over het algemeen een brug te ver. Het belang van vrouwen om te gaan roddelen over de partner van andere vrouwen, lijkt dus geënt te zijn op het egoïstische verlangen van vrouwen op het verkrijgen van de levenspartner die reeds een relatie heeft met een andere vrouw.

Veel vrouwen hebben een aantrekkelijk uiterlijk. En dat is voor andere vrouwen dan ook nogal een explosief gegeven. Want daardoor lijkt voor vrouwen de relatie met de eigen man in groot gevaar te kunnen gaan komen. Niet zo gek dus dat vrouwen geleerd hebben zich daartegen te gaan verdedigen door over die andere vrouwen te gaan konkelfoezen. Daarmee bemoeilijken zij op vrij effectieve wijze de eventuele avances die er tussen die vrouwen en de mannen zouden kunnen ontstaan.