KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Sinterklaasfeest

De religieuze ontgoocheling die het feest van Sinterklaas en Zwarte Piet op zeker moment bij de iets grotere kinderen tijdens het opgroeien teweeg brengt, is uitermate groot. Zolang kinderen nog vrij jong zijn, is het voor de geestelijk ontwikkeling van kinderen een goede zaak dat zij er op zeker moment tijdens hun jeugd achterkomen dat niet alles wat volwassenen hen vol overtuiging voorspiegelen, waar hoeft te zijn. Als zij deze ontgoocheling eenmaal hebben ervaren, zullen zij ook minder geosedeerd zijn door het geloof in een God en/of door het geloof in de mogelijkheid van een nabestaan. En de kans is dan minder groot dat zij in dat geloof blijven steken. De kans dat zij door het 'geloof' in psychische problemen komen zal dan ook minder groot zijn.

Veel patiënten van psychiatrische instellingen blijken erg met het 'geloof' te worstelen. Als die patiënten eerder in hun leven zouden hebben ontdekt dat niet alles wat hun opvoeders hun hadden voorgeschoteld waar is, zouden zij allicht in mindere mate in de knoei zijn gekomen bij de ontdekking dat er geen nabestaan voor hen is weggelegd. En zij zouden dan veel minder gehecht zijn geraakt aan de idee fixe dat er een geestenwereld zou bestaan. De illusie dat er na hun overlijden een uitweg gevonden kan worden in een hemels bestaan, zou zich dan niet, of in veel mindere mate, voordoen.

De onwaarheid betreffende de voorspiegeling van zaken dat er een uitweg voor het probleem van de dood kan worden gevonden in het geloof in een godheid, kan deze mensen op zeker moment in hun leven rauw op hun dak vallen. Het is ook niet niks, als men op die wijze ontdekt dat de voorstelling van zaken dat er geen 'oplossing' voor het probleem van de dood gevonden kan worden in enerzijds de overtuiging van het bestaan van een God, of anderzijds in het geloof in een geestenwereld, ofwel in het geloof in een hemels bestaan, of in het geloof in Allah, danwel in het geloof in het één of andere mythische Opperwezen, kan bij het ontdekken van het tegendeel voor grote psychische problemen zorgen

Vooral mensen welke te maken hebben met een zeer labiel geestelijk evenwicht, komen daardoor in de problemen. Voor hen zou het beter zijn geweest dat zij in hun jeugd met een sterk geloof in Sinterklaas en Zwarte Piet zouden zijn geconfronteerd. Want dan zouden zij vervolgens tijdens hun opgroeien ook de ontdekking hebben gedaan dan hun geloof in Sinterklaas en Zwarte Piet op los zand gebaseerd zou zijn geweest. Dat zou hen dan meer psychische weerbaarheid hebben gegeven.

Men kan zich afvragen waarom op 5 december, vanwege de Sinterklaasviering van de andere kinderen, de naar schatting vierduizend basisschoolkinderen van de Jehovah's Getuigen van school wegblijven. Waarom hebben de Jehovah's Getuigen er zo'n moeite mee dat hun kinderen met het feest van Sint en Piet worden geconfronteerd? Dat is heel eenvoudig, omdat hun kinderen door de ontdekking (op een later moment) dat Sinterklaas en Zwarte Piet niet echt bestaan, door die ontdekkeing ook veel minder gemakkelijk zijn te overtuigen van het historische bestaan van de hoofdpersonen uit de Christelijke religie. In de Rooms Katholieke kerk lijkt het personage van de priester ondermeer qua kleding erg veel op de Sint van het Sinterklaasfeest. De binnen de Rooms Katholieke kerk zorgvuldig opgebouwde mythe betreffende de verhevenheid van de priester, wordt daardoor ook min of meer tenietgedaan. Door Sinterklaas echter te betitelen als goedheilig man, heeft men in de leiding van die kerk dat probleem goeddeels weten te ondergraven. Dan blijft er voor het naieve volk toch iets van de magie betreffende de verheven besturing vanuit de geestenwereld voor hen bestaan.

POST SCRIPTUM: Voor informatie over Sinterklaas klikt men op deze link.