KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Levensbedreigende leefomstandigheden

De kans om bij verdrinking om het leven te komen, is voor de gemiddelde Nederlander gelukkig niet erg groot. De kans om tijdens een noodlanding door vliegtuigbrand om het leven te komen, is voor de gemiddelde vliegtuigpassagier eveneens niet bijster groot. De kans om bij een woninginbraak het leven te laten, is voor de meeste mensen ook al niet erg groot. De kans om door een bliksemflits dodelijk gewond te raken, is voor mensen gelukkig ook betrekkelijk klein. En hoe vaak het overigens ook voorkomt, de kans om de dupe te worden van een dodelijk auto-ongeluk is eigenlijk ook vrij klein. In bijna al dit soort gevallen, is voor ieder afzonderlijk mens de kans om ten gevolge daarvan de dood te vinden, niet zo groot....Gelukkig maar!

Maar de kans dat dit nu toevallig ú overkomt, is wel degelijk aanwezig! En aan dat feit zult u dan toch eigenlijk wel enige aandacht moeten gaan besteden. Want er zijn voor al die situaties ook eigenlijk altijd ook wel mogelijkheden aanwezig om de kans te vergroten dat u in die omstandigheden zal weten te overleven. Het gegeven dat u daar ooit eens aandacht aan zou hebben besteed, kan in die omstandigheden ooit wel eens levensreddend blijken te zijn geweest.

"Zijn er dan voor een individueel mens goede mogelijkheden om juist niét ten gevolge van dergelijke omstandigheden het leven te laten?", zult u mogelijk vragen. Ja, die zijn er wel degelijk! Maar de individuele kansen om daarmee in de eigen situatie verbetering aan te gaan brengen, zijn niet al te groot. Echter statistisch gesproken zou die kans toch beslist wel eens relevant groot kunnen zijn. "Maar hoe dan? Op welke wijze zou ik dat ooit voor elkaar kunnen krijgen?" Dat zijn dan vragen die vervolgens bij u zullen kunnen komen opborrelen.

Het antwoord daarop is even simpel, als doeltreffend! Namelijk door daar in elk van deze situaties per geval van tevoren met enige regelmaat over na te gaan denken. Of nog beter, door de mogelijke oplossingen daarvoor in de praktijk te gaan oefenen.

In het geval dat u tijdens het meemaken van levensbedreigende omstandigheden in paniek raakt, zult u normaal gesproken niet meer helder kunnen gaan nadenken. Maar u zult dan nog wel heel goed de zaken kunnen gaan uitvoeren die u van tevoren heeft bedacht, ofwel van tevoren heeft geoefend. Door de adrenaline, die als vanzelf tijdens een paniek-situatie in uw bloedbaan wordt afgegeven, zal uw normale vermogen om helder over oplossingen na te gaan denken, verstoord raken. Dat brengt in die gevallen extra gevaren met zich mee. U zult dan echter wel beter in staat zijn om te kunnen vluchten. Maar om te kunnen vluchten, moet men soms ook een andere route zoeken dan de route waar langs men op die plaats is aangekomen. Het nadenken over die alternatieve route zal in die omstandigheden niet goed blijken te gaan lukken.

U ziet hoe belangrijk het is om zich van te voren te verdiepen in de eventuele gevaren welke zich op zeker moment kunnen voordoen. Pas op voor het onwerkelijke gevoel dat dergelijk onheil u niet zou kunnen gaan treffen. Achter een eventuele quasi stoere houding dat men niet zo bang in het leven zou moeten staan, bevindt zich vaak een gevoel van angst. Angst voor het lot dat ieder mens op ieder moment dit onheil kan overkómen, zonder daar enige invloed op uit te kunnen oefenen. Angst dus voor een lotsbestemming, die voor iedereen is weggelegd en waaraan men geen keer ten goede zou kunnen geven.

In werkelijkheid echter zijn vele gevaren in het leven in ieder geval voor een deel uit te bannen. Het loont dan ook de moeite om van tijd tot tijd eens stil te staan bij de vraag welke mogelijkheden u hebt als het lot zich eens tegen u zou keren. Bedenk wel dat er in het leven steeds veel meer oplossingen aanwezig zullen zijn, dan er ooit aan problemen zouden kunnen worden bedacht. "Dat is een waarheid als een koe!" Een waarheid die lang niet door iedereen zal worden begrepen, maar die niettemin volkomen juist is. Zelfs wanneer men die betreffende waarheid slechts van toepassing zou doen achten op de problemen die zich voordoen met betrekking tot de vele levensbedreigende leefomstandigheden.