KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Touwtrektruc

Tijdens één van onze zomervakanties in het verre verleden, in de tijd dat onze kinderen nog zó jong waren dat ze vrijwel constant om ons heen dartelden, kampeerden wij op een camping in Drenthe. Lekker knus, samen met een aantal mensen uit onze eigen woonplaats. Omdat er in het weekend ook nog een groepje andere kennissen bij ons op bezoek waren gekomen, waren wij met z'n allen vrij talrijk. Dat trof, want toen wij op zeker moment eventjes naar het dorp waren gegaan, zagen wij een oproep staan om mee te doen aan een touwtrekwedstijd aldaar. En och, omdat wij het contact met de plaatselijke bevolking wel zagen zitten, gaven wij ons op om daar aan mee te gaan doen. Bij het inschrijven voor die wedstrijd vertelde men ons dat een groepje touwtrekkers uit het dorp onze tegenstanders zouden zijn. Een groepje mannen die in de zomer wel vaker van de partij waren, en die nog nooit een wedstrijd hadden verloren. Min of meer ervaren touwtrekkers dus! Enkele van die mannen behoorden duidelijk tot 'de categorie van 'de zware jongens', zei men ons daar in het dorp. Met andere woorden: weet wel waaraan jullie beginnen! Wij waren allemaal jonge mannen, die duidelijk veel minder volumineus waren dan de autochtone touwtrekkers uit dat dorp. Dus ja, onze kans om die wedstrijd te winnen, leek al bij voorbaat slecht te zijn. Maar goed, wij waren jong en dan meen je lichamelijk alles wel aan te kunnen.

Dus gingen wij een tijdje later de strijd met de dorpelingen aan. Het waren zo te zien allemaal mannen die het zware boerenwerk met de paplepel was ingegoten. Geen 'easy job' dus! Maar goed, wij waren wel toe aan een verzetje. En wij meenden kans te zien om hen weleens een poepje te kunnen laten ruiken. Het ontbrak ons niet aan het nodige zelfvertrouwen. En wij werden al van tevoren flink opgehitst door de daar verzamelde vrouwen. Als man moet je dan je mannelijkheid wel even aan kunnen tonen.

Dus gingen wij toch maar die uitdaging aan. Wij beseften wel dat wij tegen dat groepje duidelijk volgroeide dorpelingen weinig kans op winnen zouden maken. Maar goed, de heftig joelende groep vrouwen deed ons besluiten deze uitdaging niet uit de weg te gaan. Ik kreeg een plaatsje in het midden van het touw toegewezen. Dat had ik ook het liefst, want ik meende daar wel voordeel in te zien. Ik ben zelf niet al te groot, maar door het vele werk wat ik in mijn jeugd had gedaan, waaide ik nu eenmaal niet zo erg gemakkelijk weg. En dat gold eigenlijk ook voor de andere mannen van ons groepje. Maar zwaar gebouwd was niemand van ons groepje van vijf mannen. Dit in tegenstelling tot het groepje van vijf mannen van onze tegenstanders.

Toen het trekken een aanvang nam, bleef ik vrijwel rechtop staan, dit terwijl de andere mannen uit ons groepje er voordeel in zagen om vrij laag bij de grond te gaan trekken. Dan konden zij in het touw gaan hangen, zodat hun eigen lichaamsgewicht ging meespelen bij de kracht die men op het touw kon gaan uitoefenen. Door de wijze van trekken van mijn ploeggenoten, kwam het strakgespannen touw bij mij op de rechter heup terecht. Dit veroorzaakte dat ik stevig met de voeten op de grond stond. Zo stevig zelfs, dat ik alle kracht uit mijn lichaam op zeer efficiënte kon gaan inzetten om het touw aan te kunnen trekken. Er ging nu weinig, of niets, van mijn kracht verloren aan het eventuele feit dat mijn voeten minder stevig in het zandbed op de grond zouden staan. Ik kon nu heel veel trekkracht genereren. Vergelijkbaar met de grote kracht die men rugwaarts op een wagen kan uitoefenen, als men die zo vastpakt dat men die zou kunnen gaan optillen, als deze tenminste niet al te zwaar is.

Ik voelde dat ik op deze wijze erg veel kracht op het touw kon overbrengen. En de andere mannen van ons groepje lieten zich ook niet onbetuigd bij het één of ander. Blijkbaar konden zij óók voldoende trekkracht op het touw uitoefenen. Omdat wij al vrij gauw de andere ploeg naar ons toe konden gaan trekken, hadden de andere mannen van onze groep ook weinig problemen met het vinden van de nodige grip op de grond. Want als men eenmaal een beetje kan dóórlopen, houdt men als vanzelf meer grip op de grond. Een auto waarvan, onder modderige omstandigheden, de wielen nog enigszins door kunnen rijden, zal immers ook niet gauw in de slip raken. Vanaf de zijkant adviseerden onze eigen vrouwen ons voortdurend om toch vooral niet al te krampachtig te trekken, want anders zouden wij het ademhalen van tijd tot tijd kunnen gaan vergeten. Mensen die om die reden zuurstofgebrek zouden krijgen, zouden anders door dat zuurstoftekort niet meer genoeg kracht op het touw kunnen gaan uitoefenen. Ze wilden natuurlijk niet dat wij er dood bij neer zouden vallen. Die kans was beslist niet denkbeeldig. Dat doet zich wel vaker voor bij mensen die zo intensief aan het sporten zijn. En dan met name bij touwtrekkers.

Maar hoe liep dit af", zult u willen weten'. Nou ja, wij wonnen die wedstrijd met verbazingwekkend groot gemak. En de 'zware jongens' dropen daarna snel en beschaamd weer af. Zonder nog een woord te zeggen. Wij hadden als tijdelijke touwtrekploeg hun hegemonie voor dat moment overtuigend ontkracht.