KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH

Massage-spin: "De Prikkel"

Het lijkt slechts één van de vele onbeduidende gadgets te zijn die zo nu en dan op de markt verschijnen; gadgets die erg handig en nuttig lijken te zijn; maar die naderhand toch erg blijken tegen te vallen. Maar dit betreffende voorwerp is meer dan dat. Het betreft een massage-apparaatje met een aangenaam prikkelend effect. En het lijkt, onder bepaalde condities, wel degelijk van nut te zijn. Namelijk door het effect dat het heeft op het welbevinden van de persoon die de prikkels van deze massage-spin over zich heen laat komen. Dit apparaatje wordt "massage-spin" genoemd, omdat men er mensen mee kan masseren en omdat het met zijn tentakels wel enigszins weg heeft van het insect wat gewoonlijk met het woord "spin" wordt aangeduid. Maar de officiële naam hiervoor is in het Nederlandse taalgebied "De Prikkel" (onderaan op deze pagina staat een foto van dit apparaatje afgebeeld).

Met deze massage-gadget masseert men, vanaf de kruin, de hoofdhuid rondom het hoofd. En wel ongeveer tot aan de haargrens. Of in ieder geval tot zover de tentakels van de massage-spin reiken. "De Prikkel" zet men daartoe op de kruin van het hoofd en drukt dan vervolgens de tentakels langzaam over het hoofd heen, totdat ze zich in hun volle lengte rond het hoofd hebben gezet. Door nu vervolgens "De Prikkel" op een zeer bedaarde wijze op en neer te bewegen en ondertussen ook nog wat draaiende bewegingen te maken, zal men een intens gevoel van ontspanning kunnen gaan ervaren. Tenminste als men iemand anders kan vinden die dat lang genoeg bij u wil doen.

Het grote voordeel voor de persoon die deze massage bij u uitvoert, is dat deze zich hierdoor door u bijzonder gewaardeerd zal voelen. En het maakt de band tussen u en die betreffende persoon dan ook ongetwijfeld veel sterker. Dat geldt ook voor de eventuele seksuele band. Door de massage van de hoofdhuid worden de directe seksuele gevoelens ook nog eens gestimuleerd. En men bereikt er algauw een toestand van totale ontspanning en kalmte mee. Als men die toestand eenmaal heeft bereikt, is het verstandig meteen te gaan slapen. Wacht men daar te lang mee, dan zou men later over de slaap heen kunnen blijken te zijn. Dat betekent dat men eigenlijk direct klaar moet zijn om in bed te gaan en dat men dan dus geen enkele andere bezigheid, dan eventueel de voornoemde, meer heeft voor men gaat liggen om te slapen.

In de natuur ziet men bij onze veronderstelde oerouders dat zij op gezette tijden elkaar gaan vlooien. Daarbij gaat het bij die dieren waarschijnlijk minder om geheel vrij van vlooien te komen, dan om de ervaring van genot en van saamhorigheid bij deze dieren. Een bijkomende factor is wat dat betreft dat het dier wat de actie van het vlooien uitvoert, in hiërarchie zal kunnen gaan klimmen. Bij mensen werkt dat niet op deze wijze. Men ziet het verschijnsel dat men elkaar gaat vlooien bij mensen vrijwel niet, omdat mensen door hun vrijwel gehele nuditeit minder last van vlooien hebben dan de meeste dieren. Mensen kunnen elkaar daarentegen wel gaan kietelen; gaan strelen; of gaan masseren. Dat kan met de hand gedaan worden, maar natuurlijk soms ook wel met het een of andere voorwerp. Van de Aboriginals uit Australië is bekend dat zij daar vroeger een speciaal soort takje voor gebruikten. Uit de ervaring met dat takje is uiteindelijk het artificiële voorwerp ontstaan wat nu als "De Prikkel" bekend staat. De ervaring heeft deze mensen geleerd dat het kietelen van de behaarde hoofdhuid opvallend gemakkelijk tot een toestand van diepe relaxatie leidt.

Er zijn overigens nog veel meer lichamelijke toestanden waarbij deze handige gadget van pas komt. En dus niet alleen bij een toestand van spanning. Van die andere lichamelijke toestanden worden hieronder een aantal opgesomd.

Bijvoorbeeld de lichamelijke toestand waarbij men last heeft van een doof gevoel in het hoofd. Een doof gevoel wat wel iets weg heeft van "slapende ledematen". Er lijkt in dat geval sprake te zijn van bloedstuwing in de hersenpan. Doet zich dat verschijnsel bij u voor, dan is het verstandig hiervoor een arts te consulteren. Mogelijk moet uw eventuele medicijngebruik dan worden bijgesteld. Maar "for the time being" zou men dan kunnen proberen te gaan profiteren van het mogelijke, gunstige effect op dit merkwaardige verschijnsel van een behandeling met "De Prikkel".

Kunt u op zeker moment de slaap niet vatten, of hebt u andere problemen die met slapen annex zijn, dan is een hoofdmassage met behulp van "De Prikkel" mogelijk ook een oplossing. Als die betreffende massage door iemand anders bij u wordt uitgevoerd, zal reeds na een half uur van ontspannen massage, de slaap u kunnen gaan overmannen. Bent u gestresst? Hebt u nekpijn? Of hebt u hoofdpijn? Grote kans dat ook dan een behandeling met "De Prikkel" uitkomst kan bieden.

In het geval dat u een slecht humeur heeft; of wanneer u gedeprimeerd bent; of zelfs wanneer u volledig door depressies wordt overmand, kan het prikkelen van de hoofdhuid met de massage-spin "De Prikkel" uitkomst bieden. Door de betreffende massage wordt de aanmaak van het hormoon "endorfine" gestimuleerd. Als dit hormoon in uw bloedbaan terecht komt, zult u zich zondermeer gelukkiger gaan voelen. En wanneer u om de een of andere reden ergens in uw lichaam pijn heeft, zal ook die pijn door de uitwerking van dat hormoon naar de achtergrond worden gedrukt.

De massage-spin; oftewel: De Prikkel


De energieuitstraling vanuit de hersenpan, voor en na de massage