KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Koorts

'Moet men de koorts zo mogelijk zijn gang laten gaan? Of moet men deze maar zo gauw mogelijk gaan onderdrukken met een koortsverlagend medicijn als paracetamol?' Toen ik met duidelijke verschijnselen van griep op bed lag, vroeg ik mij dat af. Ik wist niet goed hoe de medici daar precies over denken. En ik had ook niet de fut dat uit te gaan zoeken. Maar ik had wel tijd om daar eens wat over na te gaan liggen denken. 'Want', bedacht ik mij, 'in de minder ontwikkelde landen komen bepaalde enge ziekten minder vaak voor dan in de meer ontwikkelde landen. Terwijl de factoren die tot een goede gezondheid leiden, toch over het algemeen vaker in de meer ontwikkelde landen aanwezig zijn. In de ontwikkelde landen is de beschikbaarheid van gezond voedsel over het algemeen niet echt een beperkende factor. En het aantal mensen dat in die landen mee doet aan sportactiviteiten is wellicht ook groter. Verder is de beschikbaarheid van medische zorg in die landen over het algemeen ook geen groot probleem. Maar is dan, wat die enge ziekten betreft, de overmatige voedselconsumptie de factor die het verschil maakt in het gezondheidsniveau tussen mensen uit landen waar wel een hoog welvaartsniveau is en mensen uit landen waar geen hoog welvaartsniveau is?' Ik waag dat te betwijfelen. Want in landen met een laag welvaartsniveau zou immers ook juist het gebrek aan voedsel een rol kunnen spelen in het ontstaan van die vervelende ziekten. Maar goed, ik had flink koorts en zware hoofdpijn. En ik wilde zoals gewoonlijk weer enkele paracetamolletjes gaan innemen om mij wat beter te gaan voelen. Tot ik mij bedacht dat dit mogelijk ook een gewoonte is die men in de welvarende landen vaker aanneemt dan in de minder welvarende landen het geval is. 'Zou men de koorts niet veel beter zijn gang kunnen laten gaan? Tenminste voorzover die niet echt veel te hoog gaat worden. Is dit dan de factor die het verschil maakt? Is het meemaken van koorts dan misschien een factor die van groot belang is om te helpen voorkomen dat men op zeker moment met juist die enge ziekte, die ik in gedachte had, wordt geconfronteerd?' Ik lag daar een tijdje over na te denken. En ik dacht, 'ik hoef het antwoord op die vragen ook niet uit te gaan zoeken. Ik heb nú koorts en ik heb daarmee nú de mogelijkheid om te gaan profiteren van de kans om mijn lichaam zo mogelijk te laten ontdoen van allerlei vervelende ziekmakende factoren'. Vier dagen lang had ik hoge koorts en vier dagen lang heb ik de koorts zijn werk laten doen om voor mijn huidige en mogelijk ook voor mijn latere gezondheid te kunnen gaan zorgen.

In de medische wereld is in ieder geval bekend dat sommige gevaarlijke cellen lijken te worden afgebroken bij hoge koorts Om de toestand van hoge temperatuur bij koorts na te bootsen, gaat men soms met speciale apparatuur een toestand van hyperthermie opwekken. Het is echter voor mij nog wel de vraag in hoeverre daarmee de cellen, die zo bedreigend zijn voor de gezondheid, afdoende kunnen worden bestreden.