KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Langdurende relaties tussen mannen en vrouwen

Mannen hebben bij de partnerkeuze, normaal gesproken, een sterke voorkeur voor een knap ogende vrouw. Dat is beslist niet verstandig! Zij zouden veel beter hun voorkeur op een lieve vrouw kunnen gaan richten. Voor het aangaan van een (levens-) lange relatie met een vrouw, maakt het namelijk erg veel uit of de betreffende vrouw wel, of juist niet, lief is. Vrouwen hebben bij de partnerkeuze normaal gesproken een sterke voorkeur voor een stoere man. Dat is beslist ook niet verstandig! Ook zij zouden veel beter hun voorkeur op juist een lieve man kunnen gaan richten. Voor het aangaan van een (levens-) lange relatie met een man, maakt het namelijk erg veel uit of de betreffende man wel, of niet, lief is. Vrouwen met een stoere manier van doen liggen niet goed in de huwelijksmarkt bij mannen, terwijl mannen met een lieve manier van doen bij vrouwen weer minder populair lijken te zijn. Waarom dat zo is? "God" mag het weten!

Vrouwen kunnen, in de ogen van mannen, onbegrijpelijk lief zijn. Hoe dat komt en waarom dat zo is, is voor mannen vaak een raadsel. Verpleegsters in een ziekenhuis stralen vaak zoveel liefde uit, dat het lijden voor mannen er in belangrijke mate door wordt verzacht. Mannen die niét in een ziekenhuis zijn opgenomen, maar wél ziek zijn, missen die liefde en zorgzaamheid van de verpleegsters in het ziekenhuis. Want de vrouwen waarmee mannen een relatie hebben aangegaan, kunnen soms opvallend moeilijk omgaan met een zieke partner. Want vrouwen hebben een sterke voorkeur voor een stoere partner. En zieke partners zijn nu eenmaal niet erg stoer. Ook al doen mannen nog zo hun best om de stemming erin te houden en niet zielig te gaan doen. Vrouwen die ziek zijn, hebben met dat laatste niet de minste moeite. Vrouwen weten dat het voor hen geen enkel probleem zal opleveren wanneer zij zielig doen. Zij kunnen dat zonder enig risico doen. Want dat zal hen dan eerder meer dan minder aandacht gaan opleveren.

Maar waardoor komt dan dat eerder genoemde grote verschil? Het grote verschil tussen de verpleegsters in een ziekenhuis en de betreffende partners van de mannen in de thuissituatie. Waarom kunnen vrouwen die in een ziekenhuis werken het vaak zonder enige moeite opbrengen om de patiënten liefdevolle zorg te bieden. En waarom lukt dat de vrouwen in de thuissituatie veel minder gemakkelijk?

Heeft dat er soms mee te maken dat mannen in de thuissituatie vaak de partner van de vrouwen zijn? En dat die vrouwen van hun partner verwachten dat ze stoer doen? "Ziek zijn" is niet stoer! En zieke mensen hebben vaak niet de lust om figuurlijk een cocon om zich heen te scheppen. Een cocon van stoer gedrag waarmee zij zich zouden kunnen gaan wapenen tegen de spot van andere mensen. Mensen die ziek zijn, zijn algauw sterk afhankelijk van de goede zorg van medemensen. En omdat vrouwen ook mensen zijn, zijn ook zij bij ziekte algauw sterk afhankelijk van hulp. Maar voor vrouwen is het vragen om hulp en het verkrijgen van hulp veel gemakkelijker. In grote tegenstelling tot bij mannen is die situatie voor vrouwen maatschappelijk volledig geaccepteerd.

Dit laatste gegeven is niet slechts alleen op filosofische haarkloverij gebaseerd. Er blijkt onder andere een groot verschil te bestaan in het aantal medische hulpvragen tussen mannen en vrouwen. Dat komt vooral naar voren in het aantal bezoeken wat zij als groep, ieder voor zich, afleggen aan huisartsen en aan andere medische specialisten. Dat grote verschil kan bij lange na niet alleen worden verklaard door de andere rol die vrouwen in het leven hebben toegedacht gekregen op het gebied van de menselijke voortplanting.

Waarom gaan vrouwen dus zoveel gemakkelijker een bezoek aan de dokter brengen voor het een of andere, wel of niet vermeende, gezondheidsprobleem? Dat komt ongetwijfeld omdat dat maatschappelijk volledig is geaccepteerd. Dat wil zeggen dat men het als normaal is gaan ervaren dat vrouwen dat doen. Een hulpzoekende; klagende, en/of zieke man daarentegen staat veel eerder hoongelach te wachten. En dan met name van de vrouwen. Echter als mannen eenmaal in het ziekenhuis zijn beland, is dat anders. Dan wordt de ziekte waarmee die mannen kampen ineens wel serieus genomen. Dan leeft men wel met hen mee. En dan hoeven zij zich niet meer te verweren tegen de beschimpende verwijten over hun gezondheid tegenover vrouwen. Misschien dat daardoor "het ziek zijn" voor mannen in een ziekenhuis ook zo'n betrekkelijk goede ervaring is.

Maar let wel: "dit ter geruststelling aan mannen en vooral aan vrijgezelle mannen": niet alle vrouwen hebben bij ziekte van de man, binnen een relatie, het hierboven geschetste gedrag tegenover mannen. Gelukkig niet! Er zijn ook hele positieve uitzonderingen. Maar uitzonderingen bevestigen, zoals zo vaak, ook hier de regel.