KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Ramadan (de riten)

De vastenmaand 'ramadan' is voor islamitische mensen een maand van opoffering. Dit omdat tijdens die maand een aantal leefregels gelden die het leven tijdelijk veel minder aangenaam maken. Er mag namelijk niet worden gegeten; niet worden gedronken en niet worden gerookt. Althans niet tussen zonsopgang en zonsondergang. Ook mag er tijdens de ramadan geen cohabitatie plaatsvinden. Dit mag echter juist weer wél tussen zonsopgang en zonsondergang, mits het met de eigen partner is. Het komt goed uit dat dit juist overdag wel is toegestaan, omdat veel islamitische mensen ervoor kiezen om vaker dan anders overdag naar bed te gaan. Liegen, schelden, roddelen en vloeken zijn tijdens de ramadan extra kwalijk. Van de speciaal voor de ramadan geldende leefregels is vooral het verbod om iets te mogen gaan drinken, wel heel erg moeilijk om na te volgen. Met name in de periode van het jaar waarin de weersomstandigheden warm en zonnig zijn. Het is in dit verband zeer irritant dat men door niet te drinken ook last krijgt van dysgeusie. Dit probleem wordt bovendien nog eens vergroot, doordat men tijdens de ramadan ook de tanden niet mag poetsen. En ook het niet op kauwgom, of iets dergelijks mag kauwen. Wat dat betreft is het goed om te weten dat men dit na de iftar wel mag doen. Dan is het zelfs een grote aanrader. Het feit dat men tijdens de vastenmaand tussen zonsopgang en zonsondergang ook niet mag eten, maakt het bovenstaande probleem er ook niet gemakkelijker op. Ook het roken van rookwaar, als sigaren en sigaretten, is tijdens de ramadan overdag uit den boze.

Om deze strenge leefregels overdag toch nog enig plezierig door te komen, kunnen islamitische mensen er voor gaan kiezen om overdag lange tijd naar bed te gaan. Dat heeft bovendien tot voordeel dat men daardoor de warmste periode van de dag weet te omzeilen. Vooral in die periode van de ramadan wanneer de strenge verboden overdag het meest hinderlijk zijn. In de contreien waar het islamitische geloof het meest voorkomt, is het klimaat dusdanig dat men veel last heeft van warme weersomstandigheden. Men heeft daar overigens, veel meer dan in de westelijke wereld, toch al de gewoonte om overdag het bed op te gaan zoeken. Door die gewoonte mijdt men de hitte enigszins. Tijdens de slaap zal men bovendien weinig last hebben van de nadelen van de strenge leefregels, die dan gelden.

Als men dit alles vanuit onze westelijke cultuur overdenkt, lijkt de ramadan ineens veel minder erg te zijn dan wij hier menen te moeten denken. Een groot voordeel van de ramadan is dat deze een enorm gevoel van verbondenheid met zich meebrengt. Ieder mens die aan de ramadan meedoet, zal niet alleen sterk met de nadelen ervan worden geconfronteerd, maar ook met de voordelen ervan. Voor mensen uit onze westelijke cultuur kan de verbondenheid die mensen in de islamitische cultuur ervaren, zelfs jaloersmakend zijn. Niet voor niets is de onderlinge band tussen mensen in de islamitische cultuur dan ook zo groot. En dat missen wij in onze westerse cultuur veel teveel. Aan de essentie van de islamitische cultuur staat echter een sterk geloof in monitoring van de mensen vanuit de geestelijke wereld ten grondslag. En dat hebben wij in onze westelijke cultuur niet. Althans niet iedereen en niet meer in diezelfde mate.

In onze westelijke cultuur menen wij, veel sterker dan in de islamitische cultuur, dat het geloof in een geestenwereld niets meer is dan een begoocheling. Een begoocheling die niets met de werkelijkheid van doen heeft. Het geloof in een geestenwereld hebben wij westerlingen veelal reeds ver achter ons gelaten. Maar daardoor zijn wij, vergeleken met de mensen in bijvoorbeeld de islamitische cultuur, als individuen wel veel eenzamer komen te staan.

Door de strenge leefregels zijn er wel flinke consequenties voor de gezondheid van de mensen verbonden aan het volgen van de voorschriften van de ramadan. Voor wat betreft de gezondheidsaspecten van de ramadan, zou men heel goed op de volgende link kunnen gaan klikken: ramadan Uit de informatie die men dan 'boven water' zal weten te halen, blijkt dat men van de invloed van de ramadan weinig last zal kunnen gaan ondervinden, zolang men goed rekening houdt men de adviezen die er daartoe worden gegeven. Houdt men daar niet genoeg rekening mee, dan zullen de consequenties ervan wel degelijk aanzienlijk kunnen zijn.