KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Waar slapen de apen?

Net als allerhande andere zaken die men zich zou kunnen afvragen, zou men zich ook met het volgende probleem kunnen gaan bezighouden: namelijk met de vraag waar in de natuur de apen eigenlijk slapen. Want ook apen zullen weleens moeten slapen. Apen zijn zo nauw verwant aan mensen, dat het bijna niet anders kan dan dat ook de apen op zeker moment zullen moeten gaan slapen. Maar waar slapen dan die apen? Waar slapen die apen dan precies? Met name dan de grote apen, als de chimpansees. De kleine apen zullen zich in de natuur nogal gemakkelijk kunnen verstoppen. Met name in holle bomen en in rotsspleten. Maar niet de grote apen! Die zullen andere mogelijkheden moeten hebben gevonden om de nacht vrij veilig door te kunnen brengen. Dat is waar men zich op zeker moment mee bezig zou kunnen houden. Dus hoe lost men een dergelijk probleem nu eigenlijk op?

Net als veel andere problemen die men tegen zou kunnen komen, kan men ook dit probleem proberen op te lossen door logisch na te gaan denken. En het is dan verrassend leuk om te bemerken tot wat voor goede inzichten men daartoe kan komen. En dat zonder direct van de geijkte mogelijkheden gebruik te maken waarover men tegenwoordig kan beschikken voor het op lossen van dit soort problemen. Namelijk de mogelijkheid om hier literatuur voor bijelkaar te zoeken. Of om hiervoor, heel simpel, gebruik te maken van de opzoekmogelijkheden die men tegenwoordig via het internet ter beschikking staan. Door middel van logisch redeneren komt men voor het oplossen van dergelijke problemen reeds een heel eind, zo is de ervaring.

Wat het onderhavige probleem betreft zal men zich, door consequent logisch te redeneren, allereerst kunnen bedenken dat apen die zich op de grond bevinden, gemakkelijk ten prooi zullen vallen aan allerlei roofdieren. Met name als die apen op de grond gaan liggen slapen. Wij mensen gaan ons, om te kunnen gaan slapen, vaak terugtrekken op een slaapkamer. Vaak een slaapkamer die gelegen is op een hogere etage dan waarop wij ons normaal gesproken bevinden. Iets in onze natuur doet ons blijkbaar besluiten het daarvoor hogerop te gaan zoeken. Blijkbaar zijn wij als aapachtigen al heel lang gewoon om ons voor onze zo noodzakelijke nachtrust naar een rustig plekje op een hoger niveau in onze omgeving te gaan begeven. En dan het liefst ook nog op een beschut plekje op dat hogere leefniveau in onze directe omgeving. Als aap zochten wij daartoe mogelijk een plekje op in een boom. Een plekje waar wij betrekkelijk veilig de nacht zouden kunnen doorbrengen. En waarheen wij ons gemakkelijk kunnen gaan begeven.

Maar hoewel apen heel goede klimmers zijn en hoewel zij ware evenwichtskunstenaars zijn, kunnen apen wel degelijk uit een boom vallen. Dat is maar al te vaak waargenomen. Net als bij katachtigen. Om veilig in de top van een boom te kunnen overnachten, moeten apen dus een soort nest gaan bouwen. Net als de vogels doen. En omdat apen in verhouding tot vogels vrij groot zijn, moeten dat dan ook vrij omvangrijke nesten zijn. Vooral bij apen die zo groot zijn als chimpansees. De vraag is dan ook of het bekend is dat chimpansees dit soort grote nesten in bomen bouwen. En jawel hoor! En daarbij kwam het internet weer heel goed van pas. Chimpansees bouwen wel degelijk grote nesten in bomen. In die nesten zijn zij redelijk goed beschermd tegen aanvallen van roofdieren. Nu weten katachtige roofdieren vaak ook wel aardig goed in een boom omhoog te klimmen. Maar op dat betreffende gebied zijn apen nog veel behendiger. In het leefgebied van de kruin van de bomen zijn apen heer en meester. Het profijt wat apen daar ten opzichte van andere dieren hebben, komt ook doordat apen vaak in groepen leven. Dat voordeel wordt nog verder vergroot wanneer die apen ook nog eens gebruik maken van gereedschap. Zoals bijvoorbeeld stevige knotsen. Een aap is doorgaans erg stevig gebouwd. Dus wanneer een grote aap met een knots begint te zwaaien, dan komen de eventuele klappen erg hard aan. Een roofdier wat eenmaal een apennest heeft willen beroven, zal zich dan een volgende keer wel gaan bedenken. Een roofvogel die een aapje uit een apennest wil gaan oppikken, haalt zich natuurlijk de woede op de hals van al de apen in het nest. Alleen bij apen die zich ergens alleen in de kruin van een boom bevinden, zullen roofvogels een goede kans van slagen kunnen maken.

Dat is zo'n beetje datgene wat men zich al gauw even kan gaan bedenken over de vraag die in de kop van dit schrijven staat geformuleerd. En ja, er zal best wel veel goede literatuur over dit onderwerp beschikbaar zijn. Maar het gaat hier vooral over de vraag hoe men door na te denken snel even een goed antwoord naar voren kan halen op een dergelijke triviale vraagstelling.

En ja! Het blijkt, na naspeuring op internet, dat de apensoort die als 'de chimpansees' bekend staat, in ieder geval hun nachten wél in nesten in de bomen doorbrengt. Chimpansees schijnen daartoe zelfs iedere nacht opnieuw weer een ander nest te bouwen. Dat valt althans op te maken uit de onderzoekingen van de beroemde gedragsonderzoeker van apen, de hoogleraar biologie: 'de heer Frans de Waal'. En als iemand het kan weten, dan wel hij! Want deze eminente geleerde heeft een groot deel van zijn werkzame leven besteed aan onderzoek naar het gedrag van dieren. En dan met name naar het gedrag van chimpansees.

Kortom: men blijkt door logisch redeneren een verrassend goed antwoord op een dergelijk vraagstuk 'boven water te kunnen halen'. In de astronomie gaat men voor een deel aldus te werk. Vraagstukken die men anders niet goed zal kunnen weten te beantwoorden, kan men aldus toch redelijk betrouwbaar oplossen.