KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Hypnotiseren

Het is heel makkelijk om iemand die gehypnotiseerd wíl worden, ook echt te gaan hypnotiseren. De reden hiervoor is dat hypnose eigenlijk altijd zelfhypnose is. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, is hypnose niet het controleren en beheersen van de geest van iemand anders. En het is ook beslist geen mystieke kracht, al hoe wonderlijk het er soms ook uit mag zien. Hypnose is in feite een zeer speciale bewustzijnstoestand van mensen, zoals die zich ook voordoet bij respectievelijk de slaap; bij het ontwaken; bij het sluimeren; bij EMDR en bij somnolentie.

In het geval van hypnose gaat de betreffende speciale bewustzijnstoestand gepaard gaat met:

De reden waarom hypnose over het algemeen als een vrij mystieke ervaring wordt beschouwd, komt omdat de hypnotische bewustzijnstoestand tijdens optredens, waarin hypnostische beïnvloeding wordt gedemonstreerd, door een buitenstaander lijkt te worden opgewekt. Terwijl het in werkelijk gaat om het opwekken van de hypnostische staat door de persoon zelf. In feite gaat het dus om een fenomeen dat met het begrip 'zelfhypnose', zonder mis te verstane bewoording beschreven staat.

Maar hoe krijgt men het waarachtig toch voorelkaar om zichzelf tot de hypnotische bewustzijnstoestand te doen brengen. Wat moet men toch allemaal doen om dat überhaupt te kunnen gaan realiseren? Het antwoord op die vraag is dat men zich, om de hypnotische staat te kunnen gaan bereiken, in feite moet onthouden van enigerlei vorm van activiteit. Hypnotiseren is vooral ontspannen. Hoe dieper de staat van ontspanning is, die men bereikt, hoe makkelijker men in staat zal zijn om die hypnotische staat te bereiken.

Een situatie waarin men heel gemakkelijk in een dergelijke bewustzijnstoestand zou kunnen raken, is gek genoeg de situatie waarbij men zich, voor een tandheelkundige behandeling, in de tandartsstoel heeft genesteld. Voor die behandeling moet men zich nu eenmaal aan de zorgen van de tandarts overgeven. Dat kan niet anders! En voor het overige: voor die behandeling ligt men tegenwoordig vaak lang uitgestrekt in een comfortabele behandelstoel. En om de tandarts niet teveel te storen, zullen veel patiënten tijdens de behandeling ook nog eens de ogen gaan sluiten. Deze omstandigheden brengen als vanzelf met zich mee dat men als patiënt in een ontspannen toestand terecht komt. Een toestand waarin het voor een tandarts gemakkelijk werken is. Maar die tevens met zich mee brengt dat men zich als patiënt aangenaam ontspannen gaat voelen. Niet iedere patiënt zal in die omstandigheid die relaxte staat van bewustzijn ervaren, maar velen zullen mede daardoor geen enkele moeite hebben met een tandartsbehandeling. De diepe staat van ontspanning die men daar dan in de tandartsstoel bereikt, is goed te vergelijken met de staat van ontspanning die men voorafgaand aan hypnotisering zou moeten gaan bereiken. Bij een dergelijke tandartsbehandeling is normaliter geen hypnotiseur aanwezig. Toch weten velen zich als patiënt in die aangename staat van ontspanning te brengen. Alhoewel zij daarbij goed worden geholpen door de omstandigheden waarin zij daar in de behandelkamer van de tandarts aanwezig zijn.

Wanneer men zich dus afvraagt of men zichzelf tot een staat van hypnose zou kunnen gaan brengen, dan kan men heel gemakkelijk bij zichzelf nagaan in hoeverre men ooit een dergelijke staat van diepe ontspanning bij een tandarts heeft bereikt. Of in hoeverre men ooit op andere wijze tot een dergelijke staat van diepe ontspanning heeft kunnen komen. Te denken valt daarbij aan de ontspanning die men in de sauna heeft kunnen bereiken, of de staat van ontspanning die men bij een massagetherapeut zou kunnen hebben bereikt. Ofwel aan de staat ontspanning die men tijdens een kappersbehandeling zou kunnen hebben bereikt. Wat dit laatste betreft: met name vrouwen zullen ooit een dergelijke ontspannen staat bij de kapper hebben meegemaakt. Dat komt omdat de meeste kappersbehandelingen voor vrouwen lang genoeg duren om een dergelijke relaxte sfeer te kunnen gaan bereiken. De intensieve prikkeling van de schedelhuid die zij daarbij ervaren, zal ongetwijfeld ook nog eens flink bijdragen aan het bereiken van die relaxte toestand.

Overigens, niet alleen wij mensen zijn in staat om onder bepaalde omstandigheden tot een diepe staat van ontspanning te komen. Ook dieren kunnen dat! Kijk maar eens hoe goed apen zich weten te ontspannen wanneer zij door soortgenoten worden gevlooid. De gewoonte van apen om elkaar van vlooien te ontdoen, blijkt zelfs een zeer goede sociale verbindingsfactor van apen te zijn. Een andere diersoort die de kunst van het ontspannen zeer goed beheerst, zijn de katachtigen. Het is bekend dat katachtigen zich van het ene op het andere moment van een alerte bewustzijnstoestand in een relaxte bewustzijnstoestand kunnen weten te brengen. Katachtigen lijken daartoe van nature in staat te zijn. Mensen kunnen dat minder gemakkelijk. Maar als mensen zich eenmaal hebben aangeleerd hoe zij dat moeten doen, kunnen zij dat al even gemakkelijk. En wees eerlijk: wat is er eigenlijk moeilijk aan het ontspannen van de spieren in je lichaam? Als men maar eenmaal met voldoende overtuiging besluit dat men veel van de spieren in het lichaam moet gaan ontspannen, lukt dat in feite vaak ook met groot gemak.