KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Empathisch aanvoelen

Het tegenwoordig zo vaak gebezigde woord 'empathie' is een ander woord voor inlevingsvermogen. Dit is dus de kunde, of de vaardigheid van mensen om zich in te leven in de gevoelens van andere mensen. Over het algemeen menen vrouwen over meer empathie te beschikken dan mannen. Grosso modo zouden zij daar best weleens gelijk aan kunnen hebben, maar dat wil niet zeggen dat dit gegeven voor iedere afzonderlijke vrouw, dan wel voor iedere afzonderlijke man, zou gelden. Als man heeft het mij in enkele situaties bijvoorbeeld erg verbaasd dat ik, denkend aan mensen die worden gemarteld, zo heftig emotioneel reageerde. En het vreemde was dan, dat wanneer ik daarover een gesprek aanging met een vrouw, dat die vrouw daar dan niet meer dan schouderophalend op reageerde. Dit feit raakte haar dan blijkbaar niet echt. Dit terwijl het voor de gemartelde persoon toch een zeer heftige ervaring moet zijn. Eenzelfde ervaring had ik in mijn jeugd gehad toen ik te horen kreeg over de heksenverbrandingen. Het vernemen van dit soort gebeurtenissen raakte mij dan diep in mijn ziel. Dit terwijl anderen daar heel sto´cijns op bleken te reageren.

Het meest indrukwekkende voorval wat mij deed realiseren dat ik blijkbaar over een sterk inlevingsvermogen beschik, ervaarde ik eens in de wachtkamer van een tandarts. Toen ik daar in alle rust zat te wachten op mijn beurt, hoorde ik plotseling een kind heel erg intens huilen. Dat ging mij door merg en been. En ik wilde eigenlij meteen ingrijpen. Maar ik wist dat dat buitengewoon ongepast zou zijn. Ik raakte door het huilen van het kind ten diepste ontroerd. En het idee dat ik zelf binnen enkele minuten ook door die tandarts zou worden behandeld, maakte mij toen zowel bang, als zenuwachtig. Ik dacht toen: 'vreemd dat mij dat hier gebeurt'. Ik weet van mijzelf dat ik normaliter een behandeling bij een tandarts bijna met genoegen onderga. Ik heb daar geen enkele moeite mee. Dat komt waarschijnlijk omdat ik ooit eens bij een hypnotiseur heb aangeleerd hoe ik mijzelf kan weten te ontspannen. Na een korte periode van diepe ontspanning, komt er dan een welzalig gevoel van gelatenheid over mij heen. En in die situatie lijkt mij dan gewoonlijk zelfs de meest pijnlijke gebeurtenis niet meer zo erg te kunnen hinderen.

Op een volgende webpage kunt u, door het aanklikken van de link empathie, nog enige extra info over empathie op de onderhavige website vinden: