KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Vrouwelijke schoonheid

Het was een pop! Niet groter dan de poppen waarmee meisjes dóórgaans spelen. Een pop die een vrouw van uitzonderlijke schoonheid uitbeeldde. En die pop was ook nog eens, met een jurk in Gipsy-look, uitermate mooi aangekleed. Namelijk met een feestjurk waar qua sierlijke uitdossing niets aan ontbrak. Een plaatje om te zien! Het was een pop die mijn vrouw eens tijdens een vakantie in Frankrijk had aangeschaft. En waardoor ze meteen werd betoverd. Mijn vrouw houdt van dat soort sierlijke kleren. En ze houdt er dan met name van om zulke kleren zelf te gaan maken. Dat zou haar lukken, dat wist ik zeker. Voor kinderen had zij tenminste al zo vaak, heel sierlijke, kleren weten te maken. Dus die pop wilde ze hebben! En met diezelfde pop hebben wij later, op andere wijze, veel hilariteit beleefd.

Want die pop stond jarenlang op onze woonkamerkast. En die pop trok veel bekijks. Met name van onze vele gasten. Het waren vaak de vrouwen die ons aanspraken over die pop. Hun mannen leken die pop vaak niet eens opgemerkt te hebben. Maar ze vonden die pop wel heel mooi, toen de vrouwen hen daar opmerkzaam op hadden gemaakt. "Schattig" zeiden ze dan vaak! Maar voor het overige was dan de mannelijke aandacht voor die pop al weer voorbij. Ik had in een dergelijke situatie de gewoonte om die pop van de kast te gaan halen en die in handen van de gasten te gaan geven. Opdat zij die pop van dichtbij konden gaan bewonderen. Met opzet gaf ik die pop dan vaak eerst aan één van die mannen. Ja,....en zo'n man reageerde dan meestal met een opmerking in de trant van: "met zo'n vrouwtje had ik wel willen trouwen". Zonder zich er ook maar iets van aan te trekken dat hij daarmee zijn eigen vrouw voor het hoofd stootte. Voor de kleren van die pop had zo'n man dan geen aandacht. Mannen hebben trouwens over het algemeen weinig aandacht voor de kleren van een vrouw. Hun oog valt op de vrouwen zelf. En dus niet op de kleren die ze toevallig aan hebben. Dit in grote tegenstelling tot de vrouwen. Voor vrouwen zijn hun kleren iets van hun trots, waarmee ze aandacht hopen te genereren.

Goed, nadat zo'n man dan ietwat onwennig een terloopse blik op die pop had gericht, gaf hij die pop dan vaak zo gauw mogelijk door aan zijn eigen vrouw. En die vrouw was dan ondertussen meestal heel geïnteresseerd geraakt om die pop eens van dichtbij te bekijken. Vrouwen hebben dan de gewoonte zo'n pop heel gedetailleerd te bekijken. En met de andere vrouwen uit het gezelschap volgt dan al gauw een geanimeerd gesprek over allerhande details van de kleren welke die pop aanheeft. En hoe genânt het ook mag zijn, vrijwel altijd kijken vrouwen dan ook een tijdje aandachtig onder de rokken van die pop. Voor mannen is dat uitermate vreemd! Ik als gastheer had die situatie veel vaker meegemaakt. En ik wachtte dan ook op dát moment om de mannen in het gezelschap even op subtiele wijze te attenderen op die voor ons zo inpertinente nieuwsgierigheid van zo'n vrouw. Het ging uiteindelijk alleen maar om een pop! Maar het feit dat zo'n vrouw dat doet, ontlokt dan wel in al dergelijke gevallen een vorm van algehele hilariteit onder de mannen. Want voor hen is dat "not done".

Van mannen wordt een zekere vorm van piëteit ten opzichte van "de vrouwelijke zwakte" verwacht. Voor de vrouwelijke zwakte, ja! En dus niet voor de hypothetische zwakheid van vrouwen, zoals men uit de voorgaande frase foutievelijk zou kunnen gaan concluderen. Met de frase "de vrouwelijke zwakte" wordt hier namelijk gedoeld op de kwetsbaarheid van vrouwen op het zedelijke vlak. Als het goed is, voelen mannen van nature wel aan dat zij de vrouwen op dat gebied voorkómend moeten bejegenen. Het feit dat vrouwen dat niet in diezelfde mate bij andere vrouwen doen, komt voor mannen enigszins bevreemdend over. Vandaar die algehele hilariteit onder de mannen welke op een dergelijke onbeschaamdheid van vrouwen opmerkzaam worden gemaakt.