KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Hygiënisch toiletgebruik

Het gaat zo gemakkelijk mis! Namelijk het verheven doel om het toilet wat men slechts gedurende korte tijd gebruikt, niet te gaan bevuilen. Dat doel gaat bij menigeen regelmatig mis. Er is geen uitgebreide studie voor nodig om dat gegeven boven water te halen. Voor iedereen die wel eens tijdens hoge nood in een openbaar toegankelijke toiletruimte verschijnt, is dat een gegeven wat helaas maar al te bekend is.

Op de vloer van de toiletruimte blijkt zich soms zelfs een aanzienlijke plas urine te bevinden. En hoe vervelend dat ook is, maar die daad kunnen mannen nu eenmaal niet voldoende gemotiveerd bij de vrouwen in de schoenen schuiven. Het lijkt niet erg voor de hand liggend te zijn dat één van de daar eventueel aanwezige vrouwen dat dan heeft veroorzaakt. Nee, mannen staan er alom om bekend dat zij best wel eens in letterlijke zin 'buiten de pot piesen'. Maar vrouwen staan er juist om bekend dat zij niet goed weten hoe het kómt dat mannen (in de meest letterlijke zin) 'buiten de pot piesen'. Vrouwen hebben daar i.h.a. wel hun eigen theorietjes over. Maar van echte kennis is daarover bij hen vaak geen sprake. Vrouwen menen soms zelfs in overdrachtelijke zin 'het ei van Columbus' te hebben uitgevonden door een artificiële vlieg op de bodem van de toiletplot te gaan plakken, zodat mannen als vanzelf bij het plassen op die vlieg gaan richten. En mannen, 'wetend dat dat toch niet werkt', laten hen dan vervolgens maar achter in hun waan. Maar als die vrouwen de mannen er dan daarna opnieuw op menen te moeten wijzen dat zij bij het plassen veel beter moeten gaan richten, wordt het voor die mannen wel een beetje irritant. Want 'het schieten op open doel' is nu eenmaal een aangelegenheid waarin mannen zich in de loop van vele jaren nogal menen te hebben getraind. Eén van de redenen dat mannen wel eens 'buiten de pot piesen', heeft te maken met (om die symboliek maar eens te gebruiken) het ervaringsfeit van waarschijnlijk bijna iedereen, dat men het uitstromende water uit een loshangende waterslang in eerste instantie maar moeilijk onder controle zal weten te krijgen. De andere reden dat zij wel eens 'buiten de pot piesen' heeft te maken met een partiële obstructie van de urethra, die zich bij mannen nu eenmaal van tijd tot tijd voordoet. Als dat genoemde feit zich voordoet, hebben mannen eveneens opvallend weinig controle over hun plasstraal.

Vanwege het gebrek aan controle over de richting van hun plasstraal, dat zich nu eenmaal van tijd tot tijd voordoet, hebben mannen er dan ook over het algemeen een hekel om in een toiletpot te gaan plassen. Mannen plassen veel liever in een urinoir. Want bij het plassen in een urinoir houden zij de boel veel beter onder controle. Vrouwen wijzen mannen er vaak op dat zij ook zittend zouden kunnen gaan plassen. Maar mannen zijn daartoe niet zo gemakkelijk te bewegen. Dat komt deels door de extra drukte die daarmee gepaard gaat. Maar daar zouden mannen op de lange duur wel aan kunnen gaan wennen. Maar een andere reden waarom mannen dat liever niet doen, is gelegen in het feit dat mannen zittend minder goed in staat menen te zijn om hun 'vesica urinaria' geheel leeg te plassen. De voordelen voor mannen bij het plassen in een urinoir, gelden al evenzeer bij het plassen in de vrije natuur. Echter het plassen in de vrije natuur wordt door ons als Nederlanders tegenwoordig meer en meer als sociaal ongewenst gedrag beschouwd. Zelfs door mensen die zonder enige verontschuldiging hun hond wel allerlei onhygiënische verrichtingen in de vrije natuur laten doen. Mannen zijn er doorgaans heel goed van op de hoogte wat de achterkant van een boom is. En juist op die plek gaan mannen in de vrije natuur dan ook vaak staan, om zich van hun urine te ontdoen. Honden hebben dat hogere inzicht niet. Vandaar dat honden zichzelf in de nabijheid van een boom geen enkele beknotting opleggen over de plaats waar zij hun urine lozen en waar zij hun reukspoor achterlaten.

De toiletruimtes van de meeste woningen in Nederland zijn, spijtig genoeg, niet van een urinoir voorzien, al hoe handig dat ook zou zijn voor het mannelijke deel van onze bevolking. In de meeste Nederlandse woningen is de usance dan ook dat de mannen hun urine in de toiletpot trachten te lozen. En meestentijds zal dat ook wel voor een groot gedeelte slagen, maar zoals hier reeds eerder is vermeld, slaagt dat niet altijd even goed. De urine die in die situaties niet meteen in de toiletpot terecht komt en die ook niet tegen de wanden van de toiletruimte aansputtert, komt op (en tegen) de bovenrand van de toiletpot terecht. Ja, en soms komt de urine zelfs ook nog eens voor een deel bovenop de toiletbril terecht. En mannen: 'dat is voor ons allemaal een smerige zaak, maar vooral ook voor de vrouwen onder ons. Daar zullen wij ons toch wel enigszins voor dienen te generen. Met name wanneer een vrouw na één van ons als mannen van een dergelijk vervuild toilet gebruik maakt en die vrouw ons dan persoonlijk als grote vervuiler in het vizier heeft gekregen. Die situatie zal bij de betreffende man ongetwijfeld een diep gevoel van gêne teweeg gaan brengen.'

Kortom: een algemene hygiënische wijze van toiletgebruik is in het voordeel van iedereen, maar met name voor de vrouwen onder ons. Daar komt bij dat het toevallig ook nog eens, in de dagelijkse praktijk, de vrouwen zijn die het schoonmaken van het toilet en van de toiletruimte voor hun rekening nemen. Als wij de vrouwen in onze nabijheid dan ook gunstig willen stemmen, en wij onze goede wil aan hen willen gaan tonen, dan zou dat onder andere kunnen door goed te letten op een hygiënische wijze van toiletgebruik.

Om nog een andere site over gebruiken op het toilet te bezoeken, kan men op de volgende link gaan klikken.