KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Stemmen horen

Beslist niet alle mensen zullen beamen dat zij weleens stemmen horen in hun hoofd (stemmen die een ander niet kan horen). Maar heel veel mensen hebben die ervaring wel. Zij hebben dan wat men noemt een auditieve hallucinatie, of gehoorshallicunatie, van stemmen. Dit fenomeen doet zich niet alleen bij psychische patiënten voor, maar ook bij psychisch normale mensen. Mogelijk zijn de hallucinaties van psychische patiënten deels te wijten aan verhoogde dopaminegehalten in hun hersenen.

Hierdoor kunnen zenuwverbindingen verstoord raken in de gebieden van Wernicke en Broca (de gebieden die betrokken zijn bij respectievelijk het begrijpen en het formuleren van taal). Als de communicatie tusen deze beide gebieden niet goed is, kan men iets wat men denkt te zeggen, echt horen. Dit verschijnsel kan dan stemhallucinaties veroorzaken. Door een teveel aan dopamine in de hersenen kunnen de hersenen gaan denken dat de verwachtingen de werkelijkheid zijn.

Als deze bevindingen over 'stemmen horen' juist zijn, zijn de 'stemmen' dus uit het eigen brein afkomstig. Het feit dat de ervaring van 'stemmen horen' heel anders is dan de gevallen waarin men normaal enige mensen tegen elkaar hoort spreken, doet de gedachte bij die mensen opkomen dat de stemmen die men in het hoofd hoort, van bovennatuurlijke aard zouden zijn.

Over het algemeen zijn de stemmen die stemmen-hoordes horen van zeer platvloerse aard. De gedachten die dus op deze wijze bij veel mensen opkomen en die in de vorm van innerlijke stemmen naar voren komen, zijn bij deze mensen blijkbaar vrij vulgair en ze kunnen deze mensen enorm beangstigen.