KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Een kalf wat lijkt te zijn omgestroopt

Het is een vrij zeldzaam vóórkomende gebeurtenis bij een koe. Namelijk de geboorte van een kalf wat binnenstebuiten lijkt te zijn gekeerd. Eén van de lichaamswanden van het kalf is daarbij gespleten en teruggeslagen. En al de poten en de kop van het kalf zijn dan naar één en dezelfde kant gericht. Aan de tegenoverliggende kant van het kalf zijn daarbij de borst- en buikinhoud van het kalf open en bloot te zien. Dit alles ziet er in eerste instantie nogal luguber uit. Het geeft de indruk dat het kalf is omgestroopt. Een dergelijk kalf is na de geboorte niet meer levensvatbaar. Namelijk om het simpele feit dat het niet zelfstandig kan ademen. Deze afwijking wordt in het Nederlands: 'Klapkalf', of 'Binnenstebuitenkalf,' genoemd, terwijl men in het Fries spreekt van 'in Omstrûpt Keal' en in het Latijn van 'Schistosoma Reflexum'. Bij de ontwikkeling is in een dergelijk geval het buikgedeelte van het kalf niet gesloten geworden. In veel minder extreme gevallen, waarbij hier sprake van is, is er dan sprake van een navelbreuk.

In tegenstelling tot bij bovengenoemde afwijking komt het bij een andere afwijking merkwaardigerwijs ook voor dat de bogen van de wervels niet goed gesloten zijn. Die afwijking noemt men in het Nederlands een 'open rug'. En in het Latijn een 'spina bifida'. Door die afwijking kunnen bepaalde structuren, die normaal goed beschermd in de wervelkolom liggen, buiten de wervelkolom terechtkomen. De betreffende structuren zullen daarbij gewoonlijk beschadigingen oplopen.

De ribben van een dergelijk kalf zijn om de één of andere reden verkeerd omgekromd. En het hart; de longen en de ingewanden bevinden zich daarbij niet in het kalf, maar juist daarbuiten. In dit geval dus in de baarmoeder van de koe. De ontdekking van een kloppend hart, zal bij palpatie van de baarmoederinhoud tot grote bevreemding kunnen leiden. Zolang het kalf zich binnen de baarmoeder van de koe bevindt en zolang het hart van het kalf blijft kloppen, kan het kalf overigens wel groeien.

Toen ik als jongen eenmaal de geboorte van een dergelijk afwijkend kalf had meegemaakt, heb ik een bijzondere interesse ontwikkeld voor de vele spelingen van de natuur die men zo in de loop van de tijd bij koeien gewaar kan worden. Uiteraard realiseerde ik mij dat heel veel van dit soort afwijkingen ook bij mensen voor zullen komen. Dat feit intrigreerde mij bijzonder. Maar ik realiseerde mij als jongen toen ook direct dat dit soort afwijkingen bij mensen dan wel gauw na de bevalling zouden moeten worden weggemoffeld. De confrontatie met de geboorte van dergelijk afwijkende vruchten zou anders wel eens wat al te confronterend kunnen zijn.

Het aantal verschillende afwijkingen bij de vruchten van een koe is bizar. Maar wat mij later nog meer verwonderde, is dat ook het aantal verschillende afwijkingen aan het geslachtsapparaat van koeien wonderlijk veelzijdig is. Geen wonder dat de fertiliteit van een groep koeien ook vrijwel nooit de volledige 100% zal gaan bereiken, alhoewel deze in vergelijking met de fertiliteit bij mensen zondermeer hoog genoemd mag worden.

Om meer te weten te komen over afwijkingen die vruchtbaarheidsproblemen bij koeien met zich meebrengen, kunt u naar een site gaan over Kunstmatige Inseminaties en Vruchtbaarheidsproblemen. In het linker frame van die site klikt u daarvoor op de link: 'aberraties in het bekkengebied'. U opent de betreffende site door op deze link te gaan klikken.