KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Kauwen of kauwtjes

In het geval mensen het woord 'kauwen' in een gesprek naar voren brengen en zij het in dat gesprek duidelijk niet over het werkwoord 'kauwen' hebben, maar in tegenstelling daartoe over de vogelsoort met de naam 'kauwen', spreken zij voor alle duidelijkheid vaak over 'kauwtjes'. Deze benaming wekt echter onbedoeld wél de suggestie op dat het om een vrije kleine vogelsoort gaat. Dit in tegenstelling tot het feit dat dit, vergeleken met vele andere vogelsoorten, toch behoorlijk uit de kluiten gewassen vogels zijn. Dat wil zeggen vogels van bijna de grootte van meeuwen. Een eventuele verwarring met meeuwen zal dan evenwel niet mogelijk zijn, dit omdat ze niet een wit, maar in tegenstelling daartoe een zwart verenkleed hebben.

Kauwen zijn lang niet de enige vogelsoort met een zwart verenkleed die van een enigszins vergelijkbare grootte zijn. Andere vogels die aan deze voorwaarden voldoen, zijn bijvoorbeeld de roeken; de eksters; de raven; de zwarte kraaien; de zwarte spechten en de mannetjes merel. Kauwen zijn te onderscheiden van de andere zwarte vogelsoorten door hun opvallende, zilvergrijze kopzijden. Het zijn nogal agressieve vogels, die met hun scherpe klauwen en hun snavels in sommige gevallen zelfs mensen kunnen gaan aanvallen. De verwondingen die zij veroorzaken zijn evenwel beperkt. Maar toch, de schrik die zij die mensen daarmee dan aanjagen, veroorzaakt wel dat sommige mensen behoorlijk angstig zijn voor kauwen.

De overlast die mensen van kauwen hebben, is de laatste jaren flink toegenomen, nu kauwen hebben ontdekt dat er onder de zonnepanelen op het dak, een veilig en genoeglijk plekje voor hen aanwezig is, om er een nest te gaan bouwen. De bewoners van het huis waarop die zonnepanelen liggen, zullen die nesten niet zomaar eventjes weg kunnen gaan halen. Dit omdat ze vaak op gevaarlijk grote hoogten op het dak zijn aangebracht. En bovendien, het weghalen van die nesten volgens de Nederlandse wet niet is toegestaan. Althans niet eerder dan tegen het einde van het broedseizoen. Maar pas op: door een nest van kauwen die zich eventueel in een schouw bevindt, zou men heel goed een schouwbrand kunnen krijgen. Die mogelijkheid is ook niet uitgesloten als het nest zich vlakbij de transformator van de zonnepanelen, onder het dak bevindt. Als men een nest van kauwen onder de zonnepanelen heeft, zal de overlast ook bestaan over het lawaai dat deze vogels maken. Binnenshuis is aan dat lawaai duidelijk te merken dat de kauwen zich onder de zonnepanelen bevinden. Kauwen kunnen dan irritant lawaaiig zijn. En ze blijken er, rondom de plek waar zij het nest hebben gebouwd, ook een flinke smeerboel van te kunnen maken. Dus kauwen veroorzaken al met al zeker overlast.

Om kauwen al bij voorbaat te weren, monteert men wel met behulp van tie-wraps, zogenaamde 'dakgootborstels' onder de randen van de zonnepanelen. Maar die actie kan men net zo goed achterwege laten. Want de kauwen zijn in staat om de harde borstelharen van die dakgootborstels, die van kunststof zijn gemaakt, gewoon met de randen van hun snavels door te snijden. Dit lukt hen overigens ook bij de metalen draden van kippengaas. Dus ook met kippengaas kan men deze brutale vogels niet weren. Mogelijk lukt dat wel met volièregaas, maar het zal niet meevallen om dat onder de zonnepanelen te gaan plaatsen. Wel zou men aluminiumstroken kunnen gebruiken om de kauwen te weren, of een product dat 'birdblocker' wordt genoemd. Verder is er een systeem dat bekend staat als 'Solar Panel Bird Protection', hetgeen ook tegen overlast door duiven schijnt te werken. De oplossing om dit met aluminiumstroken te doen, wordt momenteel aangeboden z door een bedrijf met de naam: 'TotaalOnder1Dak'.