KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Hard slapen

Iets wat ik mij een hele tijd terug eens had afgevraagd, is het volgende: 'In hoeverre weten jonge kinderen eigenlijk wat slapen is? 'Op die vraag zal ik wel helemaal nooit een antwoord kunnen krijgen', dacht ik toen. Want hoe kun je daarachter komen bij kinderen die nogu te jong zijn om dit soort filosofische vragen goed te kunnen bevatten? Laat staan om daar een doorwrocht antwoord van die kinderen op te kunnen krijgen. Anders dan het antwoord dat men dan op bed gaat liggen en de ogen dicht gaat doen.

Maar na een bepaalde uitspraak van een vierjarig kleinkind is mij daarover wel iets meer duidelijk geworden. 'Mijn opa slaapt hard', zei het meisje namelijk, nadat ze op zeker moment te weten was gekomen dat haar opa in slaap was gevallen.

'Weer zo'n uitspraak uit de mond van een kind waarvan de ware betekenis onduidelijk is', dacht ik in eerste instantie. Tenminste tot het moment dat dat jonge meisje een tijdje later ook over haar zusje zei dat zij 'hard sliep'. Haar zusje was in die dagen erg verkouden. En net zoals volwassenen, kunnen kinderen onder die omstandigheden ook wel eens snurken. En ja, haar zusje had in die tijd tijdens haar slaap ook werkelijk wel gesnurkt. 'Nu is het mij duidelijk wat het meisje bedoelt met de uitdrukking: hard slapen', bedacht ik mij toen.

Als mensen slapen zonder dat zij snurken, hebben zij over het algemeen een regelmatige en nauwelijks hoorbare manier van ademhalen. Dat was dat jonge kind blijkbaar reeds opgevallen. En blijkbaar was bij dat kind de gedachte opgekomen dat die typerende wijze van ademhalen datgene is wat mensen 'slapen' noemen. En ja, als dat slapen dan op zeker moment luidruchtiger wordt dan normaal het geval is, dan is het goed te verklaren dat dat kind de betreffende wijze van ademhalen, 'hard slapen' noemt. Geheel in overeenstemming met de aanduiding 'hard praten' voor datgene wat men bij iemand hoort die duidelijk 'luid praat'. Met de opmerking 'hard slapen' doelde dit meisje dus op snurken. En het woord 'slapen' betekent dan in haar kinderlijke eenvoud, naast 'op bed gaan liggen en 'de ogen dicht gaan doen' ook gewoon: 'vaag hoorbaar ademhalen'.