KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


The flying doctors en de massale kinderroof

Geheel onverwacht en zonder dat wij hen hadden geconsulteerd, kwamen zij naar ons toe. Twee leden van de Flying Doctors uit Australië. Een huisarts en een tandarts. Een vrouw en haar man. Een koppel dus! Bijzonder fascinerende mensen. Maar dat niet alleen, het waren ook nog eens mensen met heel intrigerende verhalen. Want zij maakten nogal het één en ander mee tijdens hun bezoeken aan de patiënten die voor hun medische zorg van hen afhankelijk waren. Bij ons kwamen zij niet met het vliegtuig, zoals zij in hun thuisland gewend waren. Nee, bij ons kwamen zij gewoon, heel Hollands, op de fiets. In feite kwamen zij voor een overnachting. En och! Dat was voor ons geen enkel probleem! Zij zochten met name een comfortabel bed om in te gaan slapen. Maar wij? Wij waren vooral benieuwd naar hun belevenissen en hun verhalen. Ons land vonden zij: "a very remote country". Maar vooral ook "a very small country". Om deze laatste reden hadden zij besloten om, in hun twee weken durende vakantie, ons land per fiets te bekijken. "Dat was best een goed idee", vonden wij. "Als wij echter, net al zij, hun gehele land in een dergelijk korte periode wilden gaan bekijken, dan hadden wij wel minstens een vliegtuig nodig". Dat realiseerden wij ons terdege. Maar dan zouden wij toch nog steeds veel minder dan zij het gevoel krijgen dat wij dat land van hun echt zouden gaan leren kennen.

Door deze gasten hadden wij nu ineens een geschikte mogelijkheid om eens wat meer inside information over de Aboriginals te verkrijgen. Want zoals uit de t.v.-serie over The Flying Doctors bleek, was de inspanning van de artsen van die organisatie voor een zeer belangrijk deel gericht op de gezondheid van de hiervoor genoemde, zo bijzondere bevolkingsgroep van Australië. Zoals u mogelijk wel zult weten, worden met de naam "Aboriginals" de mensen aangeduid die als de eerste mensen van het Australische continent kunnen worden beschouwd. De naam Aboriginals stamt van de Latijnse term "ab origine", hetgeen "van oorsprong" betekent, en wat dus duidt op de "oorspronkelijke bewoners" van Australië.

Deze mensen van Australische origine hebben in de vorige eeuw echter een hartverscheurende ervaring meegemaakt. In zo ongeveer de eerste zeven decennia van die eeuw zijn namelijk in totaal ongeveer 100.000 kinderen bij hen weggeroofd. Dit gebeurde in die tijd onder commando van de regering van Australië, met als doel om dit volk te laten assimileren onder de andere inwoners van het land. De bij hun weggeroofde kinderen werden namelijk bij de allochtone inwoners van dat land ondergebracht. Zodat zij zo snel mogelijk de cultuur van de nieuwe inwoners van Australië zouden gaan overnemen en zodat zij eveneens zo snel mogelijk de Engelse taal zouden gaan leren.

Maar hoe ideëel de doelstelling van de Australische regering in die tijd wat dat betreft ook was, het is werkelijk onvoorstelbaar wreed om een volk de kinderen te ontroven en dan ook nog gedurende zo lange tijd. Men zou verwachten dat deze barbaarse praktijk zich op zeker moment in de oudheid zou hebben voorgedaan, maar niets is minder waar. Deze toestand heeft zich voorgedaan in de tijd waarin zo ongeveer de helft van de huidige Australische bevolking al leefde. Daarom moet de invloed van die ervaring op het huidige volk van de Aboriginals ook nog zeer groot zijn. Het moet naar onze inschatting zondermeer een massaal trauma, hebben veroorzaakt.

Toen wij onze gasten, de beide artsen van de organistie "The Flying Doctors", daar naar vroegen, bevestigden zij beiden volmondig onze inschatting daaromtrent. Het ooit zo gelukkig levende volk van de Aboriginals was, volgens deze beide artsen, nu een volk geworden wat doordrongen was van apathie. En dat feit wordt volgens hen ook nog eens in ernstige mate verergerd door het drankprobleem wat dit volk door dit alles heeft opgelopen. De kinderen die gedurende drie generaties aan hen zijn ontroofd, staan in de huidige Australische gemeenschap momenteel bekend onder de term: "De Lost Generations".

De psychische problemen waarmee dit volk volgens deze artsen te kampen heeft, worden ook nog eens vergroot door de vele incestieuze verhoudingen die zich onder dit volk hebben voorgedaan en momenteel nog onder dit volk voordoen. Het drankprobleem is daar natuurlijk mede debet aan. Dit oervolk van Australië dreigt momenteel aan ellende ten onder te gaan. Niet alle ellende van de Aboriginals kan echter op het conto van de kinderroof worden geschreven, want voordat die kinderroof begon, was er ook al een heel vervelend probleem waarmee de Aboriginals door de aanwezigheid van de nieuwe bewoners van Australië hadden te kampen. Namelijk het probleem van de vele bastaard kinderen. De kinderen met een duidelijk veel te licht getinte huidskleur. De jonge vrouwen van het volk van de Aboriginals waren blijkbaar in grote getale door het veel blanker gekleurde, andere deel van het Australische volk, bezocht geweest. Het is zeer aannemelijk dat die overweldigende ervaring het maatschappelijk evenwicht uit de gemeenschap van de Aboriginals heeft weggeslagen. Het verdwenen evenwicht in de maatschappelijke structuren namelijk, waardoor die incestieuze praktijken gemakkelijk hebben kunnen plaatsvinden.

Het volk van de Aboriginals was eerst veel talrijker. Velen van hen zullen in de loop van de jaren, door hen onbekende ziektes zijn omgekomen. Ziektes die mogelijk verband hielden met de komst van de vele immigranten in Australië. Vooral in eerste instantie waren dat mensen die in hun thuisland als misdadiger werden beschouwd. Mensen ook voor wie het bezit van een vuurwapen niet vreemd was. Tegen de macht van deze mensen waren de Aboriginals lange tijd niet goed opgewassen. Zij beschikten ter eigen verdediging over weinig goede wapens. Zelfs niet eens over een "pijl en boog". Onder die omstandigheden moet er in de omgang van de blanken met de gekleurde Aboriginals een kweekvijver van geweld en onrecht zijn ontstaan. Dat gegeven zal van de ene kant hebben bijgedragen aan de geboorte van veel licht getinte baby's. En van de andere kant zal het vuurwapengeweld hebben bijgedragen tot het decimeren van het volk der Aboriginals, of van het volk der Aborgines, zoals ze ook wel worden genoemd.

Tegenwoordig is er onder dwang van een veranderde regelgeving in Australië gelukkig een omslag gekomen. Nu doet zich echter de situatie voor dat juist de blanken in Australië duidelijk bevreesd zijn geraakt voor de Aboriginals. In bepaalde openbare gelegenheden in Australië worden tegenwoordig de Aboriginals van de andere inwoners van Australië door metershoge traliewerken van elkaar gescheiden. De blanken hebben nu blijkbaar goede redenen om bang te zijn voor de wraak van het volk der Aboriginals. Om zich als blanke inwoners van Australië tegenover de Aboriginals van de goede kant te laten zien, is de organisatie van "The Flying Doctors" dan ook van zeer groot belang. Onze gasten, die via die organisatie hun diensten aan het volk der Aboriginals aanbieden, doen dan ook bijzonder belangrijk werk. Werk, wat er natuurlijk op is gericht om de medische problemen van de Aboriginals te verkleinen, maar wat er vooral ook op is gericht om de verstandhouding tussen de verschillende groepen inwoners van Australië weer enigszins te doen verbeteren.

N.B. Feitelijk zijn niet alleen de Aboriginals de dupe geworden van de bovengenoemde problemen, maar ook veel van de bewoners van de Australische eilanden in de Straat Torres. Dat is een "zeestraat" tussen het schiereiland Kaap York in het noordoosten van Australië en het zuiden van Nieuw-Guinea.