KLIK HIER VOOR INFORMATIE
OVER DE SITE

COLUMNS

Over belevenissen en inzichten

CLICK HERE FOR
THE PARENT SITE
and SITE SEARCH


Bed and Breakfast

Binnen de hotelbranche ziet men met lede ogen aan hoe zich steeds meer organisaties en particulieren op de markt aanbieden voor het verstrekken van onderdak aan toeristen. De hotelbranche is toch al niet een branche waar het goud blinkt. Behalve dan misschien in de bij de toeristen zo bekende grote steden als Amsterdam. De hotels in de kleinere plaatsen draaien over het algemeen vrij slecht. En dan met name in de plattelandsgebieden. Voor de hotelbranche is het min of meer een ramp dat juist in die plattelandsgebieden het aantal overnachtingen op de adressen van de organisatie voor "Bed and Breakfast" toeneemt.

Voor de hotelbranche is het dan ook de grote vraag hoe men zich als organisatie tegen die concurrerende ontwikkeling kan verdedigen. Het antwoord daarop zal even gehaaid als effectief moeten zijn. Anders werkt het immers niet. Want men kan de klant nu eenmaal niet dwingen om de "Bed and Breakfast-adressen" te laten voor wat ze zijn en te gaan kiezen voor de relatief dure service van de hotelbranche.

Het antwoord dat dus even gehaaid als effectief zal moeten zijn, blijkt wel degelijk te bestaan. Namelijk in de vorm van een tv-serie! Een tv-serie over de omstandigheden waaronder de klanten van "Bed and Breakfast" onderdak krijgen. Want als er op de televisie hier maar genoeg kritiek op zou worden geëtaleerd, zou de formule van "Bed and Breakfast" in Nederland als vanzelf kunnen gaan doodbloeden. "Maar hoe krijgt men het dan voorelkaar om voldoende kritiek op de aangeboden overnachtingsmogelijkheden bij "Bed and Breakfast-adressen" te organiseren?", zult u kunnen gaan vragen.

Over het algemeen zijn de klanten, die eenmaal van die overnachtingsmogelijkheden bij de "Bed and Breakfast-adressen" gebruik hebben gemaakt, beslist tevreden. Dit ondanks het feit dat de accommodaties nogal verschillen in luxe en comfort. Dat is echter voor de één een nadeel, maar voor de ander een groot voordeel van deze formule van de organisatie voor "Bed and Breakfast" in Nederland. Dat maakt de verrassing van een aangeboden overnachting op de betreffende adressen van "Bed and Breakfast" immers ook afwisselender en interessanter. Een verblijf op de gemiddelde hotelkamer is over het algemeen nogal saai en onpersoonlijk. Voor de gemiddelde handelsreiziger is dat geen groot bezwaar, maar voor de gemiddelde toerist wel. De gemiddelde toerist zal duidelijk de gevarieerdheid van een "Bed and Breakfast-overnachting" prefereren, boven die van een hotelovernachting. Bovendien zal de gemiddelde toerist ook de warme persoonlijke contacten, die men juist op een "Bed and Breakfast-adres" mag verwachten, zeer op prijs stellen.

Als men het voorelkaar wil krijgen dat de belangstelling voor overnachtingen bij de "Bed and Breakfastadressen" door scherpe kritiek afneemt, dan is het wel de grote vraag hóe men dat voorelkaar krijgt. Hoe men het voorelkaar krijgt dat de klanten van de "Bed and Breakfast-organisatie" in die t.v.-serie kritisch genoeg zullen zijn om het betreffende doel hiermee te bereiken. Want als de ervaringen van de gasten van de "Bed and Breakfast-organisatie" in een serie voor de televisie zouden worden uitgezonden, zal dat bij het grote publiek vooral de voortdurende interesse wekken als de kritiek van de gasten op de omstandigheden bij de "Bed and Breakfast-adressen" groot is.

Maar bij welke potentiële gasten zal die kritische houding al bij voorbaat groot genoeg zijn om dat voorelkaar te krijgen? Groot genoeg dus om zoveel mogelijk potentiële gasten überhaupt van het idee te laten afzien om ook maar te overwegen om tijdens hun vakantie te gaan kiezen voor overnachtingen op de adressen van de "Bed and Breakfast-organisatie"?

De mensen, met die voor dit doel zo gewenste kritische houding op de omstandigheden waaronder de gasten op de "Bed and Breakfast-adressen" worden ondergebracht, zouden wel eens de mensen kunnen zijn die, net als de mensen van de te beoordelen adressen, eveneens dergelijke "Bed and Breakfast-overnachtingen" aanbieden. De collega's dus, zoals men hen zou kunnen gaan noemen! Want door scherpe kritiek te leveren op de omstandigheden bij de andere "Bed and Breakfast-adressen" zullen zij immers hopen hun eigen gastadres te kunnen laten prefereren. Zonder te beseffen dat als zij vervolgens zelf, in één van de volgende uitzendingen, eveneens stevige kritiek op de omstandigheden op hun eigen overnachtingsadres zouden krijgen, ook hen dat niet zal bevoordelen. Nee, dan zullen ook zij met de nadelen van de beoordeling door hun "collega's" worden geconfronteerd. Door al die kritiek komen de overnachtingsmogelijkheden op de adressen van de "Bed and Breakfast-organisatie" dan als vanzelf in een kwaad daglicht te staan. En dat is dan ongetwijfeld ten voordele van de mensen uit de hotelbranche.

Door middel van een dergelijke t.v.-serie zal de hotelbranche in staat weten te zijn, om op goedkope wijze, anti-reclame voor de overnachtingsmogelijkheden bij de "Bed and Breakfast-organisatie" te realiseren. En daarmee zal die organistie ook in staat weten te zijn om de eigen overnachtingsmogelijkheden in gunstige zin naar voren te schuiven. Een even gehaaide als effectieve mogelijkheid dus, om weerstand te bieden aan de concurrentie vanuit de "Bed and Breakfastorganisatie".